Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

huisstijl-pro-persona02

Aanbod en second opinion

Angststoornissen

Diagnostiek en behandeling

Expertisecentrum “Overwaal” voor Angst, Dwang en PTSS (TOPGGZ–keurmerk) is onderdeel van Pro Persona, locatie Nijmegen, richt zich op de diagnostiek en behandeling van ernstige, recidiverende angststoornissen waarbij reguliere behandeling in de gespecialiseerde GGZ tot onvoldoende effect heeft geleid. Nieuwe behandelmogelijkheden betreffen de toevoeging van verschillende interventies aan de behandeling. Hierin wordt samengewerkt met de Radboud Universiteit (Behavioural Science Institute) en de afdeling psychiatrie van het Radboudumc
Overwaal beschikt over poliklinische en (dag-)klinische behandelmogelijkheden en voert sinds 2012 het keurmerk TOPGGZ.

Onderzoek

Momenteel lopen er onderzoeken waarin de volgende interventies worden onderzocht op werkzaamheid:

  • Effect van intensieve exposure bij PTSS, Obsessieve Compulsieve Stoornis en Paniekstoornis en Agorafobie
  • De toegevoegde waarde van Virtual Reality Therapy bij de cognitief gedragstherapeutische behandeling voor sociale fobie en paniekstoornis i.c.m. agorafobie
  • De associatie van schema-modi en outcome van CGT.

De volgende studies gaan binnenkort (medio 2021, begin 2022) van start:

  • Cortisol bij exposurebehandeling van PTSS (i.s.m. Donders Instituut Radboudumc
  • Zoom-in: onderzoek naar rol ven cognitieve, gedragsmatige en emotionele vermijding bij de behandeling van depressie, angst- en dwangstoornissen PTSS
  •  Een gerandomiseerde placebogecontroleerde rTMS i.c.m. intensieve exposuretherapie bij Obsessieve Compulsieve Stoornis – een multicenter onderzoek (projectleiders Prof. Dr. Odile vd Heuvel en Prof. Dr. Yrbrand vd Werff, Amsterdamumc/VU Amsterdam)

Second opinion

Second opinions worden gedaan door prof. dr. Gert-Jan Hendriks, dr. Mirjam Kampman, dr Lotte Hendriks, MSc (PTSS) en drs. Boris van Passel.
Aanvragen kunnen worden gedaan via Anja de Weerd, sec-man@propersona.nl.
Prof. dr. Gert-Jan Hendriks, psychiater
Hoofd onderzoeksprogramma Angststoornissen Pro Persona
Expertisecentrum “Overwaal” voor Angst, Dwang en PTSS
Nijmeegse baan 61, 6525 DX Nijmegen
g.hendriks@propersona.nl of gertjan.hendriks@ru.nl
Telefoon: +31-24-3436510

Depressie

Diagnostiek en behandeling

Het Pro Persona Expertisecentrum Depressie richt zich op de diagnostiek en behandeling van chronische, therapieresistente depressie (inclusief de bipolaire depressie) . Nieuwe behandelmogelijkheden betreffen de toevoeging van verschillende interventies aan de behandeling. Hierin wordt samengewerkt met de Radboud Universiteit en de afdeling psychiatrie van het UMC St Radboud.
Het Expertisecentrum beschikt over poliklinische, dagklinische en klinische behandelmogelijkheden. Het Expertisecentrum heeft het TOPGGz-keurmerk.

Onderzoek

Momenteel lopen er onderzoeken waarin de volgende interventies worden onderzocht op werkzaamheid:
– rTMS (repeterende transcraniële magnetische stimulatie), ook voor bipolaire depressie
– CBM (cognitieve bias modificatie)
– Ketamine
– MBCT (mindfulness) bij uni- en bipolaire stemmingsstoornissen
– Zelfmanagement
– Sporten (versterkt)
Daarnaast is samen met de Depressie Vereniging een platform ontwikkeld: Depressie Connect.

Second opinion

Second opinions voor unipolaire depressies worden gedaan door prof. dr. Jan Spijker en collega-psychiaters en klinisch psychologen.

Second opinions voor bipolaire depressie worden gedaan door drs. Marc  Lochmann van Bennekom en collega-psychiaters en klinisch psychologen.

Aanvragen kunnen worden gedaan via e-mail: verwijzing.expertisecentrum.depressie@propersona.nl

Boegbeeld unipolaire depressie
Prof. dr. Jan Spijker, psychiater
Nijmeegsebaan 61
6525 DX Nijmegen
024-3283911
j.spijker@propersona.nl

Boegbeeld bipolaire depressie
Drs. M.W. H. Lochmann van Bennekom, psychiater
Nijmeegsebaan 61
6525 DX Nijmegen
024-3283911
m.lochmannvanbennekom@propersona.nl

Websites

www.propersona.nl

www.nijcare.nl of www.nijcare.com

www.kenbis.nl