Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

neuroCare Nederland biedt ambulante Generalistische Basis (BGGZ) en Specialistische Gezondheidszorg (SGGZ) aan voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen. Hierbij hanteren wij een persoonlijke benadering, waarbij therapie op maat aangeboden wordt.

Naast reguliere behandelmethoden maken wij gebruik van neuromodulatietechnieken waaronder rTMS. rTMS (repetitieve transcraniële magnetische hersenstimulatie) is een
non-invasieve behandeltechniek. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat rTMS een effectieve en veilige methode is voor de behandeling van depressie. Ook zijn er positieve resultaten geboekt bij dwangstoornissen, PTSS en diverse vormen van hersenletsel.

Diagnostiek en behandeling van depressieve stoornissen

Mensen met een therapieresistente depressie behandelen wij met magnetische hersenstimulatie (rTMS). Er zijn aanwijzingen voor een additief effect van rTMS in combinatie met psychotherapie op maat, waardoor rTMS een alternatief kan vormen voor medicatie. Er is sprake van duidelijke respons bij 66% van de cliënten die dit behandeltraject doorlopen hebben. rTMS is een behandelmethode die bewezen effectief is en vrijwel geen bijwerkingen kent.

rTMS is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht als niet-medicamenteuze behandelmethode. De FDA (USA), NICE (Engeland), de AWMF (Duitsland) en ZorgInstituut Nederland hebben rTMS geclassificeerd als veilige en effectieve behandelmethode. rTMS in combinatie met psychotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

NVvP en Akwa ggz hebben bij ZonMw een aanvraag ingediend om de Richtlijn voor Depressie aan te kunnen passen zodat rTMS een betere plaats krijgt. rTMS kan, rekening houdend met de effectiviteit en veiligheid, het best worden ingezet als twee behandelopties volgens de Richtlijn niet voldoende klachtvermindering tot stand hebben gebracht .

Diagnostiek en behandeling van obsessief compulsieve stoornissen (OCS)

Mensen met een therapieresistente obsessief compulsieve stoornis kunnen behandeld worden door psychotherapie te combineren met magnetische hersenstimulatie (rTMS). rTMS is een effectieve behandelmethode die geschikt is gebleken, bij 55 % van de mensen geeft de combinatiebehandeling significante afname van de klachten.

rTMS kan toegepast worden bij OCS, waarbij andere behandelmethoden zoals medicatie of psychotherapie tot onvoldoende resultaat hebben geleid. De behandeling kan ook worden ingezet ter ondersteuning bij het afbouwen van medicatie.

Na een uitgebreid diagnostisch traject wordt een op maat gemaakt behandelplan opgesteld en samen met de cliënt gewerkt aan optimaal herstel.

Contact

neuroCare Den Haag
Lange Voorhout 72
2514 EH DEN HAAG
Tel: 024-7503507
E-mail: denhaag@neurocaregroup.com
Contactpersoon: Iris van Oostrom

neuroCare Eindhoven
Fazantlaan 27
5613 CB EINDHOVEN
Tel: 024-7503507
E-mail: eindhoven@neurocaregroup.com
Contactpersoon: Iris van Oostrom

neuroCare Groningen
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
Tel: 050-5277550
E-mail: groningen@neurocaregroup.com
Contactpersoon: Mia De Wolf

neuroCare Hengelo
Mitchamplein 1a
7556 SC HENGELO
Tel: 074-2504669
E-mail: hengelo@neurocaregroup.com
Contactpersoon: Mia De Wolf

neuroCare Nijmegen
Bijleveldsingel 34
6524 AD NIJMEGEN
Tel: 024-7503507
E-mail: nijmegen@neurocaregroup.com
Contactpersoon: Iris van Oostrom