Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

neuroCare Nederland biedt ambulante Basis en Specialistische Gezondheidszorg aan voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen. Hierbij hanteren wij een persoonlijke benadering, waarbij therapie op maat aangeboden wordt.

Diagnostiek en behandeling van depressieve stoornissen

Mensen met een therapieresistente depressie behandelen wij met magnetische hersenstimulatie (rTMS) hetgeen als aanvulling op of vervanging van antidepressiva ingezet kan worden. In combinatie met psychotherapie op maat is er sprake van duidelijke respons bij 66% van de cliënten die dit behandeltraject doorlopen hebben. rTMS is een behandelmethode die bewezen effectief is en vrijwel geen bijwerkingen kent.

rTMS is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht als niet-medicamenteuze behandelmethode. De FDA (USA), NICE (Engeland), de AWMF (Duitsland) en ZorgInstituut Nederland hebben rTMS geclassificeerd als veilige en effectieve behandelmethode.

rTMS kan toegepast worden in geval van (therapieresistente) depressie of dysthymie of als ondersteuning bij het afbouwen van medicatie. Na een uitgebreid diagnostisch traject wordt een op maat gemaakt behandelplan opgesteld en samen met de cliënt gewerkt aan optimaal herstel.

Diagnostiek en behandeling van obsessief compulsieve stoornissen (OCS)

Mensen met een therapieresistente obsessief compulsieve stoornis kunnen behandeld worden door psychotherapie te combineren met magnetische hersenstimulatie (rTMS). rTMS is een effectieve behandelmethode die geschikt is gebleken, bij 55 % van de mensen geeft de combinatiebehandeling significante afname van de klachten.

rTMS kan toegepast worden bij OCS, waarbij andere behandelmethoden zoals medicatie of psychotherapie tot onvoldoende resultaat hebben geleid. De behandeling kan ook worden ingezet ter ondersteuning bij het afbouwen van medicatie.

Na een uitgebreid diagnostisch traject wordt een op maat gemaakt behandelplan opgesteld en samen met de cliënt gewerkt aan optimaal herstel.

Contact

neuroCare Nijmegen
Bijleveldsingel 34
6524 AD NIJMEGEN
Tel: 024-7503507
E-mail: nijmegen@neurocaregroup.com
Contactpersoon: Rosalinde van Ruth

neuroCare Den Haag
Koninginnegracht 19
2514 AB DEN HAAG
Tel: 024-7503507
E-mail: denhaag@neurocaregroup.com
Contactpersoon: Rosalinde van Ruth

neuroCare Hengelo
Mitchamplein 1a
7556 SC HENGELO
Tel: 074-2504669
E-mail: hengelo@neurocaregroup.com
Contactpersoon: Johan Fekkes

neuroCare Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
Tel: 050-5277550
E-mail: groningen@neurocaregroup.com
Contactpersoon: Ben Reitsma