Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Het Centrum voor Stemmings-en Angststoornissen en het Centrum voor Bipolaire Stoornissen

Het Centrum voor Stemmings-en Angststoornissen en het Centrum voor Bipolaire Stoornissen zijn onderdeel van Mediant, een geïntegreerde GGZ instelling in Twente.
Wij bieden een gevarieerd en uitgebreid aanbod aan diagnostiek, consultatie, behandeling en begeleiding in de Basis-ggz en in de Specialistische ggz, voor mensen met stemmings- (unipolair en bipolair) en angstproblematiek.

Diagnostiek en behandeling

In de Specialistische ggz wordt gestart met een multidisciplinaire intake en op indicatie nadere (psycho)diagnostiek. De Basis-ggz kent een monodisciplinaire intake.
Behandeling wordt ambulant of in deeltijd geboden. Het kader is cognitief-gedragstherapeutisch, systeemtheoretisch en schemagericht.
Afhankelijk van de diagnostiek wordt een indicatie gedaan waarin gekozen kan worden voor individueel, groepsgericht, biologisch (farmacotherapie, lichttherapie) en verschillende (psychotherapeutische) methodieken.

Wij werken bij voorkeur modulair aan de hand van zorgpaden. Dit wil zeggen dat we zo veel mogelijk aansluiten bij het tempo en de zorgbehoefte van de cliënt. Dat kan betekenen dat we beginnen met een individueel traject (met e-health) vervolgen met een groepsgericht aanbod en waar nodig kunnen partner-relatiegesprekken in gezet worden. Steeds opnieuw wordt de holistische theorie gebruikt als kader en is er sprake afstemming tussen therapeut en cliënt om het verloop van de behandeling te bepalen.

Waar wenselijk kan een second opinion worden aangevraagd via Ingrid Höelsgens, klinisch psycholoog/programmamanager.

Contact

Centrum voor Stemmings-en Angststoornissen
Raiffeisenstraat 44
7514 AM Enschede
Telefoon: 053- 488 18 90 (secretariaat)
www.mediant.nl