Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Het Centrum voor Stemmings-en Angststoornissen en het Centrum voor Bipolaire Stoornissen

Het Centrum voor Stemmings-en Angststoornissen en het Centrum voor Bipolaire Stoornissen zijn onderdeel van Mediant, een geïntegreerde GGZ instelling in Twente.
Wij bieden een gevarieerd en uitgebreid aanbod van diagnostiek, consultatie, behandeling in de Generalistische Basis-ggz en in de Specialistische ggz, voor volwassenen met stemmings- (unipolair en bipolair) en angstproblematiek. Vaak betreft het cliënten bij wie behandeling in de eerste lijn onvoldoende (blijvende) verbetering heeft gebracht.

Diagnostiek en behandeling

Er wordt gestart met een intake en op indicatie nadere (psycho)diagnostiek. Afhankelijk van de diagnostiek wordt een indicatie voor behandeling gesteld.
Uitgangspunten voor de behandelingen zijn de multidisciplinaire richtlijnen, zorgstandaarden en laatste wetenschappelijke inzichten/best practices.
Het behandelaanbod is groepsgericht of individueel, ook is er een deeltijdbehandeling met intensieven groepsbehandeling. Cognitieve gedragstherapie en Schematherapie zijn belangrijke pijlers onder onze behandelingen. We werken veelal multidisciplinair en waar nodig wordt het systeem bij de behandeling betrokken.
Met onze expertise als uitgangspunt wordt in overleg met de cliënt een behandelvoorstel opgesteld. Steeds opnieuw wordt de holistische theorie gebruikt als kader en is er sprake van afstemming tussen therapeut en cliënt om het verloop van de behandeling te evalueren en vervolg te bepalen.

Second opinion

Het Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen en het Centrum voor Bipolaire Stoornissen bieden mogelijkheden voor een second opinion t.a.v. diagnostiek en behandeling. Voor een vraag naar een second opinion is een geldige verwijsbrief nodig en informatie vanuit eerdere behandeltrajecten. De specifieke vraag voor de second opinion dient duidelijk op de verwijsbrief te staan.

Contact

Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen, Centrum voor bipolaire stoornissen
Raiffeisenstraat 44
7514 AM Enschede
Telefoon: 053- 488 18 90 (secretariaat)
www.mediant.nl