Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

logo-lumc

Aanbod en second opinion

De afdeling Psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum is een academische, derdelijns afdeling die zich met name richt op diagnostiek en behandeling van therapieresistente depressie, bipolaire stoornis, angststoornissen en stoornissen in het obsessieve compulsieve spectrum.
Op de afdeling wordt ook onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen. Een overzicht van lopende behandelingen vindt u op de website.

Patiënten kunnen verwezen worden voor:
• second opinion diagnostiek en behandelingsadvies bij therapieresistente stemmings- angst- of obsessieve compulsieve (spectrum)stoornis
• derdelijns behandeling bijv. instellen op een MAO-remmer, elektroconvulsie therapie (ECT), of voor nieuwe behandelingen die onderzocht worden
• diagnostiek en behandeling bij een combinatie met een lichamelijke aandoening
• diagnostiek en behandeling van geneesmiddelenverslaving
• zwangerschap en depressie/angststoornis.

Bovenstaande kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden, afhankelijk van de indicatie en situatie van de patiënt.
Aanmelding door de behandelend psychiater, of als er geen behandelend psychiater is, door de huisarts via Zorgdomein of op het volgende adres:
Chef de (poli)Clinique
Afdeling Psychiatrie B1-P
Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2/ Postbus 9600
2300 RC Leiden
Voor vragen is er een dagelijks tel. spreekuur van 9.15-10 uur op tel.nr. 071-5263785.

Website

www.lumc.nl