Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

logo GGZ inGeest

GGZ inGeest

Twee Top GGZ poliklinieken van GGZ inGeest participeren in het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie:
1) de Academische afdeling Angst en Dwang
2) de Academische afdeling Depressie.
Beide poliklinieken zijn gevestigd in de locatie “De Nieuwe Valerius” naast het VU medisch centrum in Amsterdam.

Voor een actueel overzicht van onderzoeken die momenteel lopen bij GGZ inGeest, zie de website: https://wetenschapsdesk.nl/

Academische afdeling Angst en dwang

Deze afdeling is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van patiënten met een complexe, veelal chronische angst- of dwangstoornis. Onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met de afdeling Psychiatrie van het VUmc.

Behandeling

De afdeling is gespecialiseerd in innovatieve behandelingen voor dwangstoornissen, zoals Inference-Based Approach (IBA), een nieuw type cognitieve therapie en rTMS( Trans Magnetische Stimulatie) in combinatie met exposure. Verder biedt de afdeling Intensieve Exposure behandeling (dagelijks gedurende twee weken) voor angst en dwang. Daarnaast is er een psychotherapeutische deeltijdbehandeling en de mogelijkheid om in de regio Amsterdam behandeling aan huis te krijgen. Voor mensen die meer zelfstandig aan hun behandeling willen werken, bieden wij individuele behandeling met eHealth ondersteuning op maat in onze gespecialiseerde Mindway poli (www.Mindway.nl). Mensen die onder goede begeleiding hun antidepressiva willen afbouwen  kunnen dit doen op de afbouwpoli (https://www.ggzingeest.nl/afbouwpoli.

Onderzoek

Diverse behandelingen vinden plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg voor mensen met angst- en dwangklachten verder te verbeteren, waardoor de langetermijnprognose verbetert. Aan alle patiënten die zich aanmelden, wordt gevraagd deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeken naar angst die momenteel binnen onze afdeling worden uitgevoerd zijn te vinden op https://www.ggzingeest.nl/meedoen-aan-onderzoek/onderzoeken-naar-angst.

Second opinion

De afdeling biedt second opinions voor diagnostiek en behandeling bij mensen met complexe en/of chronische angst- en dwangklachten. Elders vastgelopen behandelingen kunnen worden overgenomen.
Voor een second opinion vragen wij om een verwijsbrief met een duidelijke onderzoeksvraag en de relevante informatie betreffende de voorgaande behandeling(en). De aanvraag moet gedaan worden door de huidige behandelaar of door de huisarts.

Voor vragen over het specifieke behandelaanbod en aanmeldingen voor second opinions kunt u terecht bij de afdeling Aanmelding en Informatie tel. 020-7885555; fax. 020 – 788 55 54 en e-mail: aanmelding@ggzingeest.nl) of per post (De Nieuwe Valerius, Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam).

Contactpersonen zijn dhr. prof. dr. A.J.L.M. van Balkom, mw. dr. N. Batelaan, mw. dr. G. Veen (allen psychiater) en mw. dr. W. Scholten, psychotherapeut. Zij zijn te bereiken via 020-7885000.

Academische afdeling Depressie

Deze afdeling is gespecialiseerd in behandeling en onderzoek van patiënten met veelal complexe of chronische depressies. Onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met de afdeling Psychiatrie van het VUmc en met de afdeling Klinische Psychologie van de VU.

Behandeling

De afdeling biedt naast reguliere behandeling met Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Interpersoonlijke Therapie (IPT) en medicatie, ook geïntensiveerde behandeling ( 2-daagse groepsbehandeling CGT en 2-daagse groepsbehandeling Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP, voor chronische depressie). Tevens is er de mogelijkheid tot behandeling middels repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) en electroconvulsietherapie (ECT). Voor mensen die meer zelfstandig aan hun behandeling willen werken, bieden wij individuele behandeling met eHealth ondersteuning op maat in onze gespecialiseerde Mindway poli (www.Mindway.nl). Mensen die onder goede begeleiding hun antidepressiva willen afbouwen (https://www.ggzingeest.nl/afbouwpoli) kunnen dit doen op de Afbouwpoli.

Onderzoek

Diverse behandelingen vinden plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg voor mensen met depressieve klachten te verbeteren. Aan alle patiënten die zich aanmelden wordt gevraagd deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeken naar depressie die momenteel binnen onze afdeling worden uitgevoerd zijn te vinden op https://www.ggzingeest.nl/meedoen-aan-onderzoek/onderzoeken-naar-depressie.

Second opinion

De afdeling biedt second opinions voor diagnostiek en behandeling bij mensen met complexe en/of chronische depressieve klachten. Elders vastgelopen behandelingen kunnen eventueel worden overgenomen.
Voor een second opinion vragen wij om een verwijsbrief met een duidelijke onderzoeksvraag en de relevante informatie betreffende de voorgaande behandeling(en). De aanvraag moet gedaan worden door de huidige behandelaar of door de huisarts.

Voor vragen over het specifieke behandelaanbod en aanmeldingen voor second opinions kunt u terecht bij de afdeling Aanmelding en Informatie tel. 020-7885555; fax. 020 – 788 55 54 en e-mail: aanmelding@ggzingeest.nl) of per post (De Nieuwe Valerius, Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam).

Contactpersonen zijn  Dhr. dr. A. Schröder, dhr. mr. dr. C. Vinkers, psychiater, en mw. dr. D.J.F. van Schaik (allen psychiater) en mw. prof. dr. P van Oppen, GZ psycholoog . Voor CBASP: mw. J. Emmelkamp, klinisch psycholoog. Allen zijn te bereiken via 020 – 7885000.

Website

www.ggzingeest.nl