Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

logo GGZ inGeest

GGZ inGeest

Twee Top GGZ poliklinieken van GGZ inGeest participeren in het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie:
1) de Academische afdeling Angst en Dwang
2) de Academische afdeling Depressie.
Beide poliklinieken zijn gevestigd in de locatie “De Nieuwe Valerius” naast het VU medisch centrum in Amsterdam.

Academische afdeling Angst en dwang

Deze afdeling is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van patiënten met een complexe, veelal chronische angst- of dwangstoornis. Daarnaast doet de afdeling onderzoek naar e-healthbehandelingen bij angststoornissen.

Behandeling

De afdeling is gespecialiseerd in innovatieve psychotherapiebehandelingen, zoals Inference-Based Approach (IBA), een nieuw type cognitieve therapie voor mensen met dwangklachten en heeft naast poliklinische behandeling  de mogelijkheid om in Amsterdam behandeling aan huis te geven. Daarnaast beschikt de afdeling over een uitgebreide psychotherapeutische deeltijdbehandeling.
Diverse behandelingen vinden plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg voor mensen met angst- en dwangklachten verder te verbeteren, waardoor de langetermijnprognose verbetert. Aan alle patiënten die zich aanmelden, wordt gevraagd deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Second opinion

De afdeling biedt second opinions voor diagnostiek en behandeling bij  mensen met complexe en/of chronische angst- en dwangklachten. Elders vastgelopen behandelingen kunnen worden overgenomen.
Voor een second opinion vragen wij om een verwijsbrief met een duidelijke onderzoeksvraag en de relevante informatie betreffende de voorgaande behandeling(en). De aanvraag moet gedaan worden door de huidige behandelaar of door de huisarts van patiënt.
Voor vragen over het specifieke behandelaanbod en aanmeldingen voor second opinions kunt u terecht bij de afdeling Aanmelding en Informatie tel. 020-7885555; fax. 020 – 788 55 54 en e-mail: aanmelding@ggzingeest.nl) of per post (De Nieuwe Valerius, Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam).

Contactpersonen zijn dhr. prof. dr. A.J.L.M. van Balkom, mw. dr. N. Batelaan, mw. dr. G. Veen (allen psychiater) en mw. dr. W. Scholten, psychotherapeut.

 

Academische afdeling Depressie

Deze afdeling is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van patiënten met een complexe, veelal chronische depressie. Daarnaast doet de afdeling veel onderzoek naar e-healthbehandelingen bij depressie.

Behandeling

De afdeling biedt innovatieve psychotherapiebehandelingen (b.v. Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) voor chronische depressie  en blended e-health behandeling). Tevens biedt de afdeling depressie psychotherapeutische deeltijdbehandeling. de zogenaamde CGT+groep, gedurende twee dagen per week.

Diverse behandelingen vinden plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg voor mensen met depressieve klachten verder te verbeteren. Aan alle patiënten die zich aanmelden, wordt gevraagd deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Second opinion

De afdeling biedt second opinions voor diagnostiek en behandeling bij  mensen met complexe en/of chronische depressieve klachten. Elders vastgelopen behandelingen kunnen eventueel worden overgenomen.
Voor een second opinion vragen wij om een verwijsbrief met een duidelijke onderzoeksvraag en de relevante informatie betreffende de voorgaande behandeling(en). De aanvraag moet gedaan worden door de huidige behandelaar of door de huisarts van patiënt.
Voor vragen over het specifieke behandelaanbod en aanmeldingen voor second opinions kunt u terecht bij de afdeling Aanmelding en Informatie tel. 020-7885555; fax. 020 – 788 55 54 en e-mail: aanmelding@ggzingeest.nl) of per post (De Nieuwe Valerius, Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam).

Contactpersonen  zijn mw. prof. dr. P van Oppen, GZ psycholoog en mw dr. D.J.F. van Schaik, psychiater. Voor CBASP: mw. dr . J.E. Wiersma, GZ-psycholoog.

Website

www.ggzingeest.nl