Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Aanbod en second opinion

Diagnostiek en behandeling: gericht op depressie en angststoornissen (inclusief PTSS en OCD) wordt aangeboden bij de poliklinieken “planbaar” in Hoogeveen, Emmen en Assen, en vindt ambulant plaats binnen een setting van gespecialiseerde GGZ, volgens richtlijnen voor angst en depressie. Een apart aanbod bestaat voor diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen, binnen regionale teams voor bipolaire stoornissen. Verder is extra aandacht voor somatische aspecten van de farmacotherapie maar ook voor somatische aspecten van de aandoeningen zelf (gewichtstoename, ongezonde leefstijl, metabool syndroom) waarbij alle patiënten die medicatie gebruiken bij intake een somatische screening krijgen van een verpleegkundige (het MOPHAR programma; zie: https://www.youtube.com/watch?v=0WjZn3w10rc).

In Assen zijn zowel wekelijkse trajecten als meer intensieve trajecten beschikbaar, waarbij naast de individuele behandelingen (CGT en farmacotherapie, al dan niet in combinatie) ook groeps exposurebehandelingen worden aangeboden, en op indicatie systeembegeleiding.

Second opinions kunnen aangevraagd worden op het gebied van stemming, angst, bipolaire stoornissen, en (in Assen) OCD spectrumstoornissen en tics. Voor een second opinion vragen wij om een verwijsbrief met een duidelijke onderzoeksvraag en relevante informatie betreffende eerdere behandelingen. De aanvraag wordt gedaan door de huidige behandelaar en/ of huisarts van patiënt.

Aanmelding en informatie

Voor vragen over het specifieke behandelaanbod en aanmeldingen voor second opinions m.b.t. stemming en angst (inclusief PTSS en OCD) kunt u terecht :
In Assen bij Tripolis, aanmelding en informatie, of bij de heer Jalmar de Vries, psychiater en behandelcoördinator: 0592-334200
In Emmen bij aanmelding en informatie, of bij de mw. Wiene Poeteray, klinisch psycholoog en behandelcoördinator: 0591-856111
In Hoogeveen bij aanmelding en informatie, of bij de mw. Henriëtte Pepels, psychiater en behandelcoördinator: 0528-857777

Voor aanmeldingen voor second opinions m.b.t. Bipolaire stoornissen kunt u terecht bij het regionale team bipolaire stoornissen van GGZ Drenthe: dr. Bennard Doornbos, psychiater, behandelcoördinator: 0591-856572.”

 

Website

www.ggzdrenthe.nl