Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Angst Dwang en Fobie stichting  (ADF stichting)

De ADF stichting is een landelijke patiëntenvereniging van en voor mensen met angst- of dwangstoornissen. Angstklachten gaan soms gepaard met depressie. Vandaar dat de patiëntenvereniging ook aan deze groep mensen adviseert.

De patiëntenvereniging geeft voorlichting aan mensen met angst- of dwangklachten, familie of vrienden, huisartsen en hulpverleners.

Informatie en advies

De medewerkers van de ADF stichting, getrainde ervaringsdeskundigen, geven dagelijks persoonlijk advies, afgestemd op de situatie van de beller.
Ook is het mogelijk om langs te komen voor een persoonlijk gesprek.

Behandelingsmogelijkheden

De ADF stichting zet zich in om goede behandelingsmogelijkheden voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk te maken. Er is een samenwerkingsverband met geregistreerde therapeuten die werken op verschillende plaatsen in Nederland en veel ervaring hebben met behandeling van angst- en dwangstoornissen.
De  patiëntenvereniging werkt ook samen met angst(poli)klinieken, over heel Nederland verspreid.

De ADF stichting organiseert allerlei activiteiten waaronder lotgenotencontacten, zelfhulpbijeenkomsten en cursussen.

Overzicht van de belangrijkste activiteiten:

Telefonische helpdesk

Iedere werkdag van 09.00 uur t/m 13.30 uur zijn wij telefonisch bereikbaar.

0343 – 753 009

Voor een persoonlijk gesprek met een ervaringsdeskundige (maandagmiddag na 13.30 uur) kunt u een afspraak maken via info@adfstichting.nl. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Lotgenotencontacten
Behalve deelname aan groepsbijeenkomsten voor persoonlijke uitwisseling van ervaringen is het ook mogelijk om online via het forum ervaringen te delen. Ook kunnen leden oproepjes plaatsen op de drukbezochte site van de ADF stichting.

Trainingen

Voorlichtingsmateriaal

Vizier: een full color magazine met actuele behandelingsmogelijkheden en persoonlijke verhalen
Brochures en literatuur

Websites

www.adfstichting.nl: Site voor volwassenen

Contact

ADF stichting
Hoofdstraat 122, 3972 LD Driebergen,
Tel: 0343 753009 (kosten tegen lokaal tarief) en alleen bereikbaar op ma t/m vrij van 9.00 tot 13.30 uur.
E-mail: info@adfstichting.nl.

Volg ons ook op social media

Facebook: https://www.facebook.com/ADFstichting.nl/
Instagram: https://www.instagram.com/angstdwangenfobiestichting/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbdBZuI0mE-lHi6UFCPsLOQ
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/angst-dwang-en-fobie-stichting