Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Contact

Kristien Harmsen (bureaucoördinator)
Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht

Postadres:

Postbus 725
3500 AS Utrecht

Telefoon en mailadres:

Telefoon: 030-2959326 (op maandag en woensdag; graag vermelden dat u voor het NedKAD belt)
E-mail: info@nedkad.nl

Meer informatie voor patiënten

ADF Stichting Telefoon: 0343-753009 (iedere werkdag van 9.00 – 13.30 uur) Website: adfstichting.nl
Depressie Vereniging  Website: www.depressievereniging.nl