Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Bestuur

M. Arns (voorzitter)
G.-J. Hendriks (penningmeester)
A. Polman (secretaris)
S. Visser
M. Nauta
S. van Belkum

De bestuursleden hebben tevens de verantwoordelijkheid voor:

Informatie en public relations
A. Polman

Symposia en scholing
M. Arns

Bureaucoördinator

K. Van den Bergh