Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Bestuur

Dhr. M. Arns (voorzitter)
Dhr. G.-J. Hendriks (penningmeester)
Mevr. A. Polman (secretaris)
Dhr. A.J.L.M. van Balkom
Dhr. S. Visser

De bestuursleden hebben tevens de verantwoordelijkheid voor:

Informatie en public relations
Dhr. A.J.L.M. van Balkom en mw. A. Polman

Symposia en scholing
Dhr. M. Arns

Bureaucoördinator

Mevr. K. Harmsen