Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Bestuur

Dhr. M. Arns (voorzitter)
Dhr. G.-J. Hendriks (penningmeester)
Mevr. A. Polman (secretaris)
Dhr. A.J.L.M. van Balkom
Dhr. S. Visser
Mevr. M. Nauta

De bestuursleden hebben tevens de verantwoordelijkheid voor:

Informatie en public relations
Dhr. A.J.L.M. van Balkom en mw. A. Polman

Symposia en scholing
Dhr. M. Arns

Bureaucoördinator

Mevr. K. Harmsen (tot oktober 2022)
Mevr. K. Van den Bergh (vanaf oktober 2022)