Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Bestuur

Dhr. M. Arns (voorzitter)
Mevr. D. Brink (penningmeester)
Mevr. A. Greeven (secretaris)
Dhr. A.J.L.M. van Balkom
Dhr. P. Dingemanse
Dhr. M. Kaarsemaker
Dhr. S. Visser

De bestuursleden hebben tevens de verantwoordelijkheid voor:

Informatie en public relations
Dhr. A.J.L.M. van Balkom en dhr. P. Dingemanse

Symposia en scholing
Dhr. S. Visser

Werkbezoeken
Dhr. M. Kaarsemaker

Bureaucoördinator

Mevr. K. Harmsen