Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

NedKAD-conferentie 7 oktober 2022

Congrescentrum De Eenhoorn, Amersfoort

Op 7 oktober 2022 vond bij de Eenhoorn te Amersfoort de jaarlijkse NedKAD-conferentie plaats. Ruim 100 deelnemers woonden de conferentie bij. Het thema van de dag was de behandeling van angst, dwang en depressie in de levensloop: jeugd, volwassenen en ouderen.

Dagvoorzitters Sjoerd van Belkum en Arjan SchröderCentraal stond de vraag hoe angst, dwang en depressie zich manifesteren in de loop van het leven en waar behandelaren rekening mee moeten houden in de verschillende levensfases.

Met veel enthousiasme en humor namen dagvoorzitters Sjoerd van Belkum (UMCG) en Arjan Schröder (GGZ inGeest) de deelnemers mee in een boeiend en gevarieerd programma.

Lezingen en presentaties

Hieronder staan de presentaties en posters die vrijgegeven zijn.

Presentatie: De effectiviteit van peer support voor mentale problemen: een systematische review en meta-analyse.
Door: Dorien Smit, MSc, Promovendus Pro Persona GGZ en Radboud Universiteit Nijmegen.

Dorien SmitHoewel het aantal peer support initiatieven groeit, is de effectiviteit ervan nog onduidelijk. De onderzoekers voerden een uitgebreide systematische review en meta-analyse uit van RCT’s naar peer support interventies gericht op diverse mentale klachten. Op basis van 28 trials vonden ze kleine maar significant effect sizes voor peer support op klinisch en persoonlijk herstel. De bevindingen moeten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden door een beperkte kwaliteit van de geïncludeerde trials. Toch lijkt deelname aan peer support een waardevolle aanvulling zijn op behandeling.

Download de presentatie in PDF.

 

inflaMED: Precieze psychiatrie: Anti-inflammatoire medicatie bij immuno-metabole depressie.
Door: Joël Zwiep, promovendus Afdeling Psychiatrie bij het Amsterdam UMC, locatie VUMC.

Joel ZwiepOngeveer 30% van de patiënten met een depressie heeft verhoogde ontstekingswaarden in het bloed. Het inflaMED onderzoek gaat het add-on effect onderzoeken van anti-inflammatoire medicatie (celecoxib) bij patiënten met depressie die antidepressiva gebruiken. De patiënten worden geselecteerd op verhoogde ontstekingswaarden en atypische, energie-gerelateerde symptomen en zullen twaalf weken lang de studiemedicatie of een placebo gebruiken, in een dubbelblind onderzoek. Het inflaMED onderzoek zet de volgende stap om de zorg voor depressie te personaliseren.

Download de presentatie in PDF.

 

Presentatie: Leef! – Leefstijltraining voor een mentaal gezonde levensloop bij mensen met angst- en stemmingsstoornissen en metabole ontregeling.
Door: Jolien Kik, AIOS psychiatrie en promovenda bij GGZ Drenthe.

Jolien KikDeze presentatie toont de eerste resultaten van kwalitatief onderzoek ter optimalisatie van de effectiviteit van de gecombineerde leefstijlinterventie Leef!, die binnen de poliklinieken van GGZ Drenthe wordt ontwikkeld voor mensen met angst- en stemmingsstoornissen en metabole ontregeling. Uit onderzoek blijken (gecombineerde) leefstijlinterventies weinig tot geen effect op lichamelijke parameters te hebben, wel lijkt er effect op kwaliteit van leven en symptomen van depressie/angst te zijn. Dit onderzoek toont verwachtingen, barrières en steunende factoren bij deelnemers en hun maatjes aan Leef!.

Download de presentatie in PDF.

 

Lezing: Over de patiëntenvereniging als belangenbehartiger en partner in wetenschappelijk onderzoek. Wie zijn we? Wat doen we? En waarom?
Door: Ellemieke Hemmers en Desirée van Leeuwen (ADF-Stichting)

ADF stichtingDe ADF stichting is een patiënten- en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en dwangklachten.

Wetenschapspanel: De enthousiaste, betrokken en getrainde ervaringsdeskundigen in het ADF Wetenschapspanel denken vanuit patiëntenperspectief mee over het ontwikkelen, opzetten, uitvoeren en implementeren van wetenschappelijk onderzoek. Momenteel is het ADF Wetenschapspanel nauw betrokken bij meerdere onderzoeken.

Download de presentatie in PDF.

Posterprijs

Michele Schmitter wint posterprijsDe Posterprijs is gewonnen door Michèle Schmitter, promovenda Pro Persona en Radboud Universiteit met haar poster: Barriers and facilitators to adjunct exercise treatment – bridging the gap.

Bij Pro Persona, Radboudumc en GGNet werd onderzocht wat de barrières en bemiddelende factoren zijn voor het inzetten van (extra) sportbehandelingen tegen depressie.

Download de poster.

Bekijk ook het nieuwsbericht.

Andere posters die gepresenteerd werden

Predictors of favourable outcome after CBASP for patients with chronic depression.

Juliana Dean, Marieke Eldering, Robert Schoevers, Catheleine van Driel
University Medical Center Groningen; Rijksuniversiteit Groningen

Download de poster.

Efficacy and Moderators of Short-Term Psychodynamic Psychotherapy for Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis of Individual Participant Data.

Frederik J. Wienicke et al.
Radboud University

Download de poster.