Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Lunchwebinarreeks Obsessieve compulsieve stoornissen 2022-2023

De werkgroep OCDnet heeft als doel meer bekendheid te geven aan dwangstoornissen oftewel Obsessieve Compulsieve Stoornissen. Mensen met OCD hebben veel baat bij vroegherkenning en -interventie. Professionals geven vaak aan niet voldoende kennis te hebben van OCD om de aandoening te herkennen en/of  adekwaat te behandelen. Met deze webinarreeks wil de werkgroep een steentje bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van ggz- en eerstelijnsprofessionals.

Het doel is dat deelnemers meer inzicht krijgen in de herkenning van verschillende subtypes van OCD en in de behandeling ervan. De onderwerpen zijn: OCD en seksuele oriëntatie, hoarding, relatie-OCD en existentiële OCD.

Accreditatie is toegekend bij de NVvP, VGCt en FGzPt (1 punt per webinar)

Mensen die accreditatiepunten willen, betalen 25 euro per webinar (65 euro bij volledige reeks) en beantwoorden 2 of 3 inhoudelijke multiplechoicevragen.

Aanmelden

Aanmelden is uitsluitend mogelijk via het inschrijfformulier

Webinar 1 OCD en Seksuele oriëntatie

17 november 2022, 12.00-13.00 uur

Spreker: Bas van Heycop ten Ham is klinisch psycholoog, VGCt-lid en is aangesloten bij OCDnet.
Een moeilijk te onderscheiden subtype van OCD is die, waarbij er twijfels zijn over de seksuele oriëntatie. Deze twijfels kunnen gaan over de seksuele identiteit (ben ik hetero, bi of homo), de genderidentiteit (ben ik man, vrouw, non-binair, etc) en de seksuele voorkeur (voel ik me wel of niet seksueel aangetrokken tot kinderen, mannen, vrouwen).

In de praktijk is deze twijfel zo overtuigend, dat obsessieve twijfel zowel voor de patiënt als voor de behandelaar moeilijk te onderscheiden is van normale twijfel. Opmerkingen als: iedereen is wel eens een beetje homo, kunnen totaal verkeerd vallen bij een patiënt met twijfel voortkomend uit OCD; hij/zij wil namelijk totale zekerheid. Ook interventies die het seksuele gevoel aftasten geven eerder onrust dan rust, omdat patiënten met dit subtype OCD vaak tot hun eigen afschuw seksuele opwinding voelen bij het object van hun twijfel.

In deze webinar worden de verschillende uitingen van deze vorm van OCD besproken, evenals manieren om het te onderscheiden van normale twijfel. Vervolgens wordt stilgestaan bij de psycho-educatie (waarom is het dwang en niet normale twijfel?) en de behandelmogelijkheden, met name CGt.

Leerdoelen:

  • obsessies over seksuele oriëntatie herkennen
  • onderscheid kunnen maken tussen obsessies over seksuele oriëntatie en normale twijfel over seksuele oriëntatie
  • weten welke compulsies kunnen horen bij obsessies over seksuele oriëntatie
  • kennis over de behandeling van dit subtype OCD

Webinar 2 Hoarding

23 februari 2023, 12.00-13.00 uur

Sprekers:
Marijda Fournier is klinisch psycholoog-psychotherapeut en VGCt supervisor. Werkzaam bij het Altrecht Academisch Angstcentrum en bij Altrecht polikliniek Woerden.
Maike Kramer is psycholoog bij Altrecht Academisch Angstcentrum en Virtual Reality-team van Altrecht.

In deze webinar wordt informatie gegeven over de diagnostiek en behandeling van patiënten met een verzamelstoornis. Er is vaak sprake van meervoudige psychiatrische problematiek met beperkt ziekte-inzicht, waardoor patiënten vaak ernstig geïnvalideerd zijn geraakt. Om grip te krijgen op de problematiek is een multidisciplinaire aanpak vereist waarbij zowel systeem als getrainde ambulante thuisbegeleiders betrokken worden. Op basis van wetenschappelijk inzicht en ervaring wordt informatie gegeven over diagnostiek en cognitieve gedragstherapie, en samenwerking met de thuisbegeleiders en ketenpartners.

Leerdoelen:

  • inzicht krijgen in diagnostiek en behandeling verzamelstoornis

Webinar 3 Relatie-OCD

20 april 2023, 12.00-13.00 uur

Sprekers:
Rachel van Loenen is GZ-psycholoog bij Amsterdam UMC.
Bernardette Blom is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut bij Amsterdam UMC.

Relatie OCD, ook wel R-OCD, veroorzaakt obsessieve kwellende twijfel over eigen gevoelens voor een partner. Typische gedachten die mensen met R-OCD hebben zijn: vind ik hem of haar wel leuk genoeg, mooi genoeg, hou ik wel echt van hem of haar? In deze webinar wordt informatie gegeven over die diagnostiek en (CGT)-behandeling van patiënten met R-OCD, de nadruk ligt op de psychotherapeutische behandeling.

Leerdoelen:

  • kennis vergroten over de diagnostiek en CGT behandeling van r-OCD

Webinar 4 Existentiële OCD

22 juni 2023, 12.00-13.00 uur

Spreker:  Menno Oosterhoff, psychiater
Om existentiële ook wel filosofische OCD genoemd te behandelen met CGT is eerst nodig deze minder bekende vorm van OCD beter te leren kennen. Pas dan is het mogelijk te weten hoe je het op de juiste manier kunt aanpakken en hoe  responspreventie en exposure eruit moeten zien. En ook wanneer vooral de cognitieve kant van CGT onbedoeld de obsessie kan versterken.

Deze kennis is ook toe te passen op andere vormen van OCD, wat eigenlijk is heel veel OCD een overgevoeligheid voor de existentiële problemen. De webinar is praktischer dan de titel mogelijk doet vermoeden.