Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Invitational conference OCD-netwerk

5 maart 2018 13.00 – 17.00 

DOEL

Deze conferentie is de start van een netwerk voor professionals met specifieke interesse in obsessieve-compulsieve stoornissen (OCSS). De bedoeling van het netwerk is meer samenwerking en het bieden van informatie, praktische ondersteuning en onderzoek.

Het is een initiatief van de Stichting DwangStoornis (SDS) en het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD).

Het doel van de Stichting Dwangstoornis is het bevorderen van herkenning en behandeling van OCSS. Er is een website, een nieuwsbrief, een forum, een FB, en een youtubekanaal. Er was een dag van de dwangstoornis, er is een groep vrijwilligers actief. We worden veel benaderd met vragen. Er is ook een openbaar te raadplegen sociale kaart van behandelaars. En een overzicht van onderzoekers en ook van lopend onderzoek

Het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD) heeft onder meer tot doel de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst/dwang- en stemmingsstoornissen te verbeteren. Er is een website, een jaarlijkse conferentie, bijeenkomsten van professionals van deelnemende instellingen eens per kwartaal en een nieuwsrubriek.

PRAKTISCH

Datum: 5 maart 2018, 13.00 – 17.00
Plaats: Trimbos-instituut
Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht. Op loopafstand van de stations Utrecht CS en Utrecht Vaartsche Rijn

TOELICHTING

Beoogd doel is: intervisie, podium voor onderzoekers om hun werk te presenteren, gezamenlijke behandelprotocollen, psycho-educatieprotocol, komen tot een richtlijn, implementatie kwaliteitsstandaard, informatie over medicatie, CGt, nieuwe ontwikkelingen, e-health zelfhulp, meetinstrumenten, screening, diagnostiekhulp, symposia.

PRESENTATIES

Presentatie Het plastische OCD brein, nieuwe aanknopingspunten voor preventie, vroeginterventie en innovatieve therapieën door Odile van den Heuvel, MD PhD, Professor of Neuropsychiatry VUmc. (download abstract; download presentatie)

Presentatie: Cognitieve augmentatie van behandeling: flexibiliteittraining bij Anorexia Nervosa en de Obsessieve Compulsieve Stoornis door Boris van Passel, psychiater en onderzoeker  bij Pro Persona. (download abstract)

Presentatie: OCD, verzamelstoornis en tics: verschillende presentatie, gedeelde onderliggende kwetsbaarheden? Uitkomsten van Nederlandse tweelingstudies door Danielle C. Cath, MD, UHD Rob Giel Onderzoek Centrum, vakgroep psychiatrie UMC Groningen. (download abstract; download presentatie)