Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Stephanie Bauduin (LUMC) ontving de posterprijs namens het publiek uit handen van Peter Oostelbos, lid van de Depressie Vereniging.
Haar poster ging over het onderzoek “24 uurs speeksel spiegels van alfa-amylase en cortisol bij patiënten met een depressieve stoornis” (S.E.E.C. Bauduin1, M.S. van Noorden1, S.J.A. van der Werff1, A.M. van Hemert1, N.J.A. van der Wee1, E.J. Giltay/Afdeling Psychiatrie, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)).

Bijna 20% van de Nederlandse volwassenen krijgt ooit te maken met een depressie (MDD). Tot op heden zijn er nog geen duidelijke biomarkers voor MDD. Als zulke biomarkers wel beschikbaar zouden zijn, dan zouden diagnostiek en behandeling verbeterd kunnen worden. Het enzym alfa-amylase dat ook gemeten kan worden in speeksel (sAA) zou een specifiekere biomarker kunnen zijn voor MDD. Het wordt afgegeven onder invloed van het autonome zenuwstelsel.
Voor deze studie zijn sAA- en speekselcortisolbepalingen gedaan bij 812 deelnemers met een Routine Outcome Monitoring (ROM) meting (i.e. 90 MDD patiënten, 136 met een andere SAS-stoornis en 586 gezonde controles). De speekselsamples zijn verzameld op 7 verschillende momenten om het 24-uurs profiel van sAA en speekselcortisol van deze groepen in kaart te brengen, en om de mogelijke verschillen in alfa-amylase en cortisolniveaus tussen de groepen te bekijken.
De sAA spiegels waren gemiddeld hoger bij het ontwaken bij MDD patiënten in vergelijking met zowel gezonde controles als patiënten met andere SAS-stoornissen. De avondwaardes van cortisol waren juist hoger bij zowel MDD patiënten als patiënten met andere SAS-stoornissen in vergelijking met gezonde controles. (download de poster)