Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Invitational Conference 2012 Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten

Begin 2012 is deze nieuwe richtlijn geaccordeerd door de beroepsverenigingen. De Invitational Conferentie van het NEDKAD op 8 juni 2012 gaat na wat de praktische consequenties zijn bij de implementatie. Deze conferentie is een praktijkgerichte aanvulling op de presentatie van de richtlijn op 22 mei 2012 door NVvP, NIP en het Trimbos Instituut.

Hieronder kunt u de presentaties van de lezingen en workshops downloaden

Lezing 1 (download) Prof. Dr Bert van Hemert: Een overzicht van de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag
De nieuwe richtlijn biedt professionals in de zorg houvast bij de ingewikkelde afwegingen die zij in de dagelijkse praktijk moeten maken. De presentatie geeft een overzicht van de belangrijkste thema′s.

Lezing 2 (download) Dr Erik van Duijn: Implementatie van de richtlijn in de praktijk
Psychiaters, psychologen, artsen en verpleegkundigen waren gemotiveerd voor de training van de richtlijn, maar hoe verloopt de praktijk? Lukte het om de geleerde vaardigheden en gesprekstechnieken toe te passen op de werkvloer?

Lezing 3 (download) Drs. Kees Santbergen: Het patiëntenperspectief, naasten, nabestaanden
Bondgenootschap tussen hulpverleners en naastbetrokkenen verhoogt de kans op preventie van zelfdoding. Maar, dat gaat niet vanzelf. Hulpverleners en naasten hebben er allebei een actieve rol in. Hulpverleners hebben er steun bij nodig van hun organisaties en instellingen. De richtlijn is daarbij een goed instrument.

Lezing 4 (download) Drs. Derek de Beurs: PITSTOP studie: Train de Trainer implementatie
Meer dan 35 afdelingen verdeeld over 10 GGZ instellingen doen mee aan de PITSTOP studie.  Tientallen hulverleners zijn inmiddels getraind volgens het PITSTOP protocol, en zij zijn  begonnen met het geven van de training aan hun eigen team. De beschikbare data op het niveau van hulpverleners en patiënten worden gepresenteerd.

Workshop 1 Dr. Bas Verwey: Opvang van suïcidepogers in het ziekenhuis
In deze workshop wordt de toepassing van de richtlijn bij patiënten die na een suïcidepoging in een ziekenhuis belanden met een acteur geoefend. Doel is de professionals te laten zien in welke mate de richtlijn kan helpen de diagnostiek te verbeteren en eerste interventies te bepalen.

Workshop 2 (download) Dr. Remco de Winter: Chronische suïcidaliteit in de richtlijn
Bij patiënten met chronisch suïcidaal gedrag is het belangrijk, indien er sprake is van veranderingen in het gedrag en bij diverse belangrijke veranderingen in het leven van een patiënt, zorgvuldig te onderzoeken of er sprake is van toename van het suïcidale gedrag. Bovenstaande wordt in de workshop, mede aan de hand van casuïstiek, uitgewerkt.

Workshop 3 (download) Dr. Marieke de Groot: Nazorg na een suïcide: valkuil of kans?
Deelnemers aan deze workshop maken interactief kennis met een methode aan de hand waarvan na een suïcide de zorg aan de patiënt voorafgaand aan deze suïcide systematisch en in multidisciplinair verband kan worden geëvalueerd. Het doel is professionals een handvat te bieden om de dialoog – gericht op ‘het leren van suïcide’- tussen professionals, en tussen professionals en naastbetrokkenen na een suïcide op gang te brengen.
KEHR-suïcide onderzoek – download

Workshop 4 (download) Dr. Ad Kaasenbrood: Onderzoeken van suïcidaliteit in crisissituaties
Crisissituaties kenmerken zich door een grote mate van desorganisatie. In deze workshop gaan de deelnemers na een korte presentatie aan de hand van drie stellingen op zoek naar de meest passende implementatie van  de aanbevelingen uit de richtlijn in de praktijk van de crisisinterventie.

Afsluitende discussie: Prof. Dr. Ad Kerkhof: Wanneer is de implementatie geslaagd?
Hoe valt na te gaan of de implementatie van de nieuwe richtlijn aanslaat in de praktijk? Is het mogelijk de voortgang van de implementatie te volgen? Is het mogelijk de implementatiegraad van de richtlijn in maat en getal uit te drukken en dat als een kwaliteitsindicator te gebruiken? Wanneer kunnen we de implementatie als geslaagd beschouwen?

Samenvatting van de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (download)