Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Conferenties

Het NedKAD organiseert eenmaal per jaar een conferentie. Het doel van deze bijeenkomsten is kennis te delen op het gebied van behandeling van angst, dwang, trauma en depressie.

NedKAD-conferentie 2019

Op 11 oktober 2019 organiseerde NedKAD de conferentie ‘Behandeling onder de loep!’  In de Observant in Amersfoort kwamen 97 deelnemers bijeen voor een programma dat zich toespitste op de voor- en nadelen van psychotherapie, antidepressiva bij angst en depressie en lotgenotencontact.  Sprekers waren onder anderen Frenk Peeters over psychotherapie, Christiaan Vinkers over medicatie en Sander Pronk over het patiëntenperspectief. Ook waren er workshops over afbouw van antidepressiva, het rotatiemodel bij psychotherapie en over rTMS-behandeling.
Zoals andere jaren begon de conferentie met een aantal presentaties van recent onderzoek op het gebied angst, dwang, trauma en depressie.

Bekijk hier het verslag met vrijgegeven presentaties