Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Conferenties

Het NedKAD organiseert eenmaal per jaar een conferentie. Tot 2018 werden voor deze dag met name  deelnemers aan NedKAD uitgenodigd. De deelname was gratis. Dit jaar staat de dag open voor alle geïnteresseerden. Voor NedKAD-deelnemers blijft het gratis; andere deelnemers betalen een schappelijke prijs.

Het doel van deze bijeenkomsten is kennis te delen op het gebied van behandeling van angststoornissen en depressie. Op het programma staan presentaties van  recentelijk afgerond wetenschappelijk onderzoek in Nederland naar angst en depressie, en workshops, lezingen en debat over onderwerpen die voor NedKAD-leden van belang zijn. Denk daarbij aan onderwerpen zoals suïcidepreventie, comorbiditeit, Routine Outcome Monitoring of transities in de zorg.

Invitational Conference 12 oktober 2018

Het thema is Goede zorg bij angst en depressie

Op het programma staan de zorgstandaarden Angst en Depressie centraal. Hierin is beschreven wat goede zorg is. Maar geven we die ook in de praktijk? Tijdens deze conferentie wordt toegelicht wat nieuw is in de zorgstandaarden en komen verschillende aspecten van behandeling aan bod. Anneke van Schaik geeft een lezing over de effectiviteit van eHealth-interventies bij depressie. ’s Middags zijn er workshops over toepassing van ehealth in de behandeling, samen keuzes maken en motivational interviewing.
De conferentie begint traditioneel met korte presentaties van (lopend) onderzoek en er is ruimte voor posterpresentaties.

Naar het volledige programma