Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Conferenties

Het NedKAD organiseert eenmaal per jaar een conferentie. Tot 2018 werden voor deze dag met name  deelnemers aan NedKAD uitgenodigd. De deelname was gratis. Dit jaar staat de dag open voor alle geïnteresseerden. Voor NedKAD-deelnemers blijft het gratis; andere deelnemers betalen een schappelijke prijs.

Het doel van deze bijeenkomsten is kennis te delen op het gebied van behandeling van angststoornissen en depressie. Op het programma staan presentaties van  recentelijk afgerond wetenschappelijk onderzoek in Nederland naar angst en depressie, en workshops, lezingen en debat over onderwerpen die voor NedKAD-leden van belang zijn. Denk daarbij aan onderwerpen zoals suïcidepreventie, comorbiditeit, Routine Outcome Monitoring of transities in de zorg.

NedKAD-conferentie 12 oktober 2018

Het thema was Goede zorg bij angst en depressie

De conferentie werd bezocht door ruim 90 deelnemers. De conferentie begon met vijf korte presentaties van (lopend) onderzoek. Op het programma stonden de zorgstandaarden Angst en Depressie centraal. Hierin is beschreven wat goede zorg is. Jan Spijker en Ton van Balkom vertelden wat nieuw is in de zorgstandaarden en belichtten de implementatiemogelijkheden. Deelnemers kregen een infographic voor patiënten over de  zorgstandaard die onlangs door de ADF Stichting gemaakt is. Anneke van Schaik gaf een lezing over de effectiviteit van eHealth-interventies bij depressie. ’s Middags waren er workshops over toepassing van eHealth in de behandeling, samen keuzes maken en motivational interviewing.

In de pauzes was er een postermarkt. Het publiek kon op de posters stemmen. De posterprijs werd gewonnen door Nynke de Bles van het LUMC, met haar poster over Voeding en Agressie: Vermindering van agressie onder langdurig opgenomen psychiatrisch patiënten door toediening van voedingssupplementen.

Lees meer