Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Invitational conference

Het NedKAD organiseert eenmaal per jaar een invitational conference. Hiervoor worden leden van het NedKAD uitgenodigd. De deelname is gratis.

Het doel van deze bijeenkomsten is kennis te delen op het gebied van behandeling van angststoornissen en depressie. Op het programma staan presentaties van  recentelijk afgerond wetenschappelijk onderzoek in Nederland naar angst en depressie, en workshops, lezingen en debat over onderwerpen die voor NedKAD-leden van belang zijn. Denk daarbij aan onderwerpen zoals suïcidepreventie, comorbiditeit, Routine Outcome Monitoring of transities in de zorg.

Invitational Conference 13 oktober 2017

Het thema is Innovaties in diagnostiek, behandeling en (zelf)zorg bij angst en depressie

Op het programma stonden behalve 5 presentaties van actueel onderzoek in Nederland, lezingen en workshops over innovaties in behandeling van angst en depressie.

Naar het verslag