Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Factsheet over gebruik van antidepressiva bij angst- en dwangstoornissen

In navolging van de factsheet over het gebruik van antidepressiva bij depressie heeft het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie een factsheet opgesteld over het gebruik van antidepressiva bij angst- en dwangstoornissen. De auteurs zijn de psychiaters Ton van Balkom, Gert-Jan Hendriks, Koen Schruers en Irene van Vliet.
De factsheet gaat over  de effectiviteit van antidepressiva bij angst- en dwangstoornissen, de bijwerkingen, wanneer men overweegt te starten met een antidepressivum bij een angst- of dwangstoornis en of om juist te stoppen. Wanneer de patiënt onvoldoende reageert op een antidepressivum of te veel bijwerkingen ervaart, kan geswitcht worden naar een ander middel. Er wordt beschreven hoe men dit het beste kan doen. Ook wordt dieper ingegaan op het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap. Tot slot worden enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de kennis over antidepressiva.

Download de Factsheet Gebruik antidepressiva bij angst- en dwangstoornissen

Factsheet over gebruik van antidepressiva bij depressie

Over het gebruik en de werking van antidepressiva ontbreekt vaak de nodige kennis. Daarom heeft het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie een factsheet opgesteld over het gebruik van antidepressiva bij depressie. Auteurs zijn de psychiaters Eric Ruhé, Jan Spijker en Christiaan Vinkers. In de factsheet staat samengevat wat uit onderzoek gebleken is over de effectiviteit en de bijwerkingen van antidepressiva. Ook wordt ingegaan op de vraag wanneer antidepressiva kunnen worden voorgeschreven en wanneer ermee te stoppen. Tot slot worden enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de kennis over antidepressiva.

De factsheet is herzien in mei 2018.

Download de herziene versie van de  Factsheet Gebruik antidepressiva tegen depressie

Factsheet Psychotherapie bij depressie

Deze factsheet is door NedKAD opgesteld om professionals, verwijzers en cliënten een handzame wegwijzer te bieden in de keuze van een psychotherapie bij depressie. In de factsheet wordt beschreven welke psychotherapieën effectief zijn, hoe het wordt aangeboden, wanneer je er het beste mee kunt starten, en wanneer ermee te stoppen. Ook negatieve effecten van psychotherapie komen aan bod, evenals interventies gericht op terugvalpreventie. De factsheet is in herzien in mei 2021.

Download de herziene versie van de Factsheet Psychotherapie bij depressie

Factsheet Psychotherapie bij angst- en dwangstoornissen

Deze factsheet geeft informatie over psychotherapie bij volwassenen met een angst- of dwangstoornis. Het gaat om de paniekstoornis, agorafobie (pleinvrees), de sociale angststoornis, de gegeneraliseerde angststoornis, specifieke fobieën, de obsessieve compulsieve stoornis (OCS, of dwangstoornis) en de morfodysfore stoornis (stoornis in de lichaamsbeleving). Een mooi overzicht van wetenschappelijk kennis over behandeling van angst- en dwangstoornissen voor professionals, verwijzers en mensen met klachten.

In deze uitgave wordt ingegaan op de effectiviteit van de verschillende therapieën, de individuele therapie en groepstherapie, wanneer je start met de therapie en wanneer je ermee stopt, de combinatie van psychotherapie en medicatie en terugvalpreventie.

Download de Factsheet  Psychotherapie bij angst- en dwangstoornissen