Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Factsheet over gebruik van antidepressiva bij depressie

Over het gebruik en de werking van antidepressiva ontbreekt vaak de nodige kennis. Daarom heeft het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie een factsheet opgesteld over het gebruik van antidepressiva bij depressie. Auteurs zijn de psychiaters Eric Ruhé, Jan Spijker en Christiaan Vinkers. In de factsheet staat samengevat wat uit onderzoek gebleken is over de effectiviteit en de bijwerkingen van antidepressiva. Ook wordt ingegaan op de vraag wanneer antidepressiva kunnen worden voorgeschreven en wanneer ermee te stoppen. Tot slot worden enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de kennis over antidepressiva.

De factsheet is herzien in mei 2018.

Download de herziene versie van de  Factsheet Gebruik antidepressiva tegen depressie

Factsheet Psychotherapie bij depressie

Deze factsheet is door NedKAD opgesteld om professionals, verwijzers en cliënten een handzame wegwijzer te bieden in de keuze van een psychotherapie bij depressie. In de factsheet wordt beschreven welke psychotherapieën effectief zijn, hoe het wordt aangeboden, wanneer je er het beste mee kunt starten, en wanneer ermee te stoppen. Ook negatieve effecten van psychotherapie komen aan bod, evenals interventies gericht op terugvalpreventie. De factsheet wordt in oktober 2019 ge-updatet.

Download de Factsheet Psychotherapie bij depressie

Folder NedKAD

Download de folder over het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie