Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Symposium De Vermijding voorbij


Datum en tijd

15 mei 2020
De hele dag

Locatie

De Lindenberg, Huis voor de Kunsten
Ridderstraat 23
Nijmegen


Omschrijving

Het thema: De Vermijding voorbij   
Pro Persona, Behavioural Science Institute (BSI) en het Radboudumc afdeling Psychiatrie organiseren een nascholingssymposium voor GGZ-professionals: De Vermijding voorbij
Vermijding speelt een grote rol bij zowel angststoornissen als depressies, en is mogelijk een betere voorspeller voor de behandeluitkomst dan specifieke depressie- en angstklachten. Vermijding manifesteert zich op verschillende niveaus. Gedragsmatig door situaties en activiteiten uit de weg te gaan. Cognitief door bepaalde hinderlijke gedachtes te onderdrukken. Maar ook emotioneel en fysiologisch, door nare gevoelens en sensaties niet aan te gaan. Het doel van deze dag is het verkrijgen van meer begrip over het mechanisme van deze processen, hoe ze een effectieve behandeling kunnen belemmeren en op welke manier je hardnekkige
vermijding in de behandeling kunt beïnvloeden.

Voor wie?   
Voor GGZ-professionals: Gz-psychologen (in opleiding),  psychotherapeuten (in opleiding), klinisch psychologen (in opleiding), verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutische werkers en psychiaters (in opleiding).

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt, NVvP en VGCt, V&V, VSR en Register Vaktherapie.

Informatie en inschrijven:  https://nijcare.nl/symposium-2020