Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Congres Huiselijk geweld


Kaart niet beschikbaar

Datum en tijd

4 juni 2019
De hele dag


Omschrijving

Uit onderzoek naar kindermishandeling en partnergeweld van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen veel ernstiger zijn dan gedacht. Ook is het geweld veel heftiger dan tot nu toe werd aangenomen.

Op dinsdag 4 juni 2019 organiseert Zorg+Welzijn de 2e editie van het congres over huiselijk geweld. Met aanwezigen uit alle gelederen van het sociaal domein en aanverwante disciplines. Je krijgt ruimte om je eigen programma samen te stellen en kiest voor verdieping op specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld ouderenmishandeling, kindermishandeling of LVB-problematiek.

Sprekers: Mariëlle Dekker, directeur Augeo Foundation en lid begeleidingscie evaluatie Jeugdwet; Philippe Delespaul, klinisch psycholoog en Persoonlijk Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht

Dagvoorzitter: Merel van Dorp

Meer informatie