Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Congres Behandeling van suïcidaal gedrag


Datum en tijd

3 december 2021
De hele dag

Locatie

Jaarbeurs
Jaarbeursplein
Utrecht


Omschrijving

Complexe suïcidaliteit vraagt om geïntegreerde interventies, crisisinterventie en veiligheidsplannen. Doel van dit congres is jou als behandelaar praktische vaardigheden en handvatten te bieden om complexe suïcidaliteit te behandelen. In de hoop dat uiteindelijk het aantal suïcides in Nederland substantieel kan worden teruggedrongen.

Per dag plegen gemiddeld vijf mensen zelfmoord in Nederland. Voor hulpverleners is de behandeling van cliënten die suïcidale gedachten en gevoelens hebben niet altijd eenvoudig. Zeker als het om complexe, comorbide problematiek gaat zoals bijvoorbeeld depressie, persoonlijkheids- of ontwikkelingsproblematiek, angst- en/of dwangstoornissen of autisme.

Deze dag:

  • Leer je wanneer je een suïcidale patiënt wel/niet opneemt en hoe je de behandeling al bij het opname-gesprek begint
  • Ontdek je hoe je interventies toepast bij patiënten met ASS
  • Krijg je inzicht in hoe je adolescenten veiligheid biedt als je ouders niet mag of kan betrekken bij de behandeling
  • Leer je hoe je reageert op recidiverende suïcidepogingen en zelfbeschadiging
  • Ontdek je welke interventies er zijn voor suïcidaal rumineren en suïcidale intrusies

Mogen wij jou verwelkomen?

Veel aandacht in dit congres is er voor praktische vaardigheden en technieken. Wat er aan theorie geboden wordt, wordt onmiddellijk vertaald in praktische interventies in de dagelijkse praktijk. Er wordt gewerkt met patiënten demonstraties door middel van video en rollenspel.

Lees meer