Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

2e Jaarcongres GIT-PD: GIT-PD doorheen de levensloop


Kaart niet beschikbaar

Datum en tijd

28 mei 2021
09:15 — 15:00


Omschrijving

GGz Breburg en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen nodigen iedereen uit op het 2e Jaarlijkse GIT-PD congres. Het thema van dit jaar is: levensloop. We zoeken uit hoe GIT-PD aangepast kan worden wanneer de levensfase verandert. Hoe zien persoonlijkheidsstoornissen eruit in diverse levensfasen en wat betekent dit voor behandeling? Welke aanpassingen zijn nodig bij jongeren en bij ouderen?

Het congres vindt online plaats

Meer informatie en inschrijven