Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

GGZ-Zorgstandaarden

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, wordt in Nederland sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierbij zijn veel beroepsgroepen betrokken en vanzelfsprekend ook cliënten- en familieorganisaties. Ook over Angst en Depressie zijn multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan nieuwe zorgstandaarden. De evidence-based richtlijnen zijn hierin verwerkt. De zorgstandaarden zijn te raadplegen op www.ggzstandaarden.nl