Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

GGZ-Richtlijnen

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, wordt in Nederland sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierbij zijn vele beroepsgroepen betrokken en vanzelfsprekend ook cliënten- en familieorganisaties. Ook over Angst en Depressie zijn multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld. Deze evidence-based richtlijnen worden steeds geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten. Het Trimbos-instituut publiceert deze richtlijnen via www.ggzrichtlijnen.nl