Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

ADF stichting

De ADF stichting (Angst, Dwang en Fobie stichting) is een landelijke patiëntenvereniging die zich inzet  voor mensen met angst- en dwangklachten. De kennis en informatie over angststoornissen is nog steeds  onvoldoende beschikbaar. Deze site bevat veel informatie over verschillende angststoornissen, de  symptomen en behandelingsmogelijkheden.
Lotgenotencontact:  Op diverse plaatsen door heel Nederland organiseert de ADF stichting bijeenkomsten voor  lotgenoten  die angst- of dwangklachten hebben. Ook mensen met depressieve klachten zijn welkom.  Tevens is er een lotgenotengroep voor ouders en partners die een gezinslid hebben met angst- of  dwangklachten. De ADF stichting is ook deelnemer van NedKAD.

Depressie Vereniging

De Depressie Vereniging is een landelijke cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen mensen met depressie.  De website geeft informatie over verschillende soorten depressie, behandelmogelijkheden, wat je zelf kunt doen aan een  depressie, ervaringsverhalen, een hulplijn en lotgenotencontact.

Landelijk platform GGz

Het LPGGz is een koepel van 20 patiënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg en behartigt de  belangen van alle mensen met psychische problemen en hun naastbetrokkenen.

Stichting Emetofobie

Het doel van deze stichting is, naast algemene belangenbehartiging en het bieden van lotgenotencontact, om meer bekendheid te geven aan de overgeeffobie. We willen graag dat de fobie eerder herkend wordt door huisartsen en  therapeuten, en beter behandeld wordt.
In de praktijk merken wij dat dit te vaak een eenzijdige benadering is, omdat de overgeeffobie vaak zoveel raakvlakken  met andere stoornissen zoals agorafobie en/of paniekaanvallen, een dwangstoornis (smetvrees), een eetstoornis en hypochondrie heeft.

Stichting Pandora

Stichting Pandora zet zich in voor iedereen die psychische problemen heeft of heeft gehad. De ervaringen van mensen zelf zijn de basis voor al haar acties.