Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Hulp zoeken

Als u last heeft van angst- of depressieve klachten, kunt u hiervoor het beste eerst naar de huisarts gaan. Hij/zij zal met u op basis van de ernst van de klachten bekijken wat voor u de juiste verwijzing  is. Heeft u lichte klachten, dan kunt u waarschijnlijk in de huisartsenpraktijk geholpen worden. De huisarts verwijst u door naar een behandelaar in de generalistische basis-ggz, als hij/zij vermoedt dat u een angststoornis of depressie heeft. Heeft u echter te maken met ernstige, complexe, en/of acute problematiek, dan zal uw huisarts u verwijzen naar de gespecialiseerde ggz.

Wat is de generalistische basis-ggz?

De generalistische basis-ggz biedt eerstelijns psychologische hulp. Om hiervan gebruik te maken is een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Een behandeling start als de behandelaar vermoedt dat u een psychische stoornis heeft, waardoor u enigszins beperkt bent in uw functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en een grote kans op herstel.
U kunt ook geholpen worden in de generalistische basis-ggz als u ernstige maar stabiele psychische problematiek heeft die geen gespecialiseerde behandeling meer behoeft, maar waarvoor u wel begeleiding nodig heeft.

De generalistische basis-ggz is ook verantwoordelijk voor goede nazorg, ondersteuning en het voorkómen dat u na uw behandeling weer dezelfde klachten krijgt.

Wat is de gespecialiseerde ggz?

In de gespecialiseerde ggz komen mensen die complexe zorg nodig hebben. Een multidisciplinair team behandelt veelal deze patiënten met complexe stoornissen of stoornissen met een duidelijk risico voor de patiënt of zijn omgeving. Voor behandeling in de gespecialiseerde ggz is een verwijzing van de huisarts nodig.
Deze zorg betekent niet dat u in een kliniek opgenomen moet worden. Veel behandelingen zijn ambulant. Als de behandeling in de gespecialiseerde ggz niet (meer) nodig is, wordt u overgedragen aan de huisarts. Indien nodig, kan deze huisarts besluiten om zelf verder te behandelen of u weer te verwijzen naar de generalistische basis-ggz. Dit is afhankelijk van uw situatie en zorgbehoefte.

Ggz-instellingen die lid zijn van het NedKAD bieden gespecialiseerde zorg.