Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Meer weten over dwang?

OCDnet.nl

De website OCDnet.nl bevat een schat aan informatie over dwang, behandeling, onderzoek, artikelen, blogs en een forum. De informatie wordt geleverd door ervaringsdeskundigen en direct betrokkenen, psychiaters, psychologen en andere zorgprofessionals.

Nuttige organisaties

– Angst, Dwang en Fobie Stichting (ADF Stichting) voor contact met lotgenoten, steun en adviezen. Tel. 0900-200 87 11 (€ 0,25 p/min.) of www.adfstichting.nl.
– Labyrint – In Perspectief, landelijke zelfhulporganisatie van en voor familieleden van psychiatrische patiënten. Telefonische Hulplijn, 0900-254 66 74  (€ 0,20 p/min) of www.labyrint-in-perspectief.nl

Boeken

– Baer, L. (2012). Het duiveltje van de geest. Herziene editie. ISBN 9789057123641 (een verkenning van het veelvoorkomende verschijnsel van dwangmatige kwade gedachten)
– Kwee, M. van der Waal, H. (2011). Het moet, moet, moet! Over normale en abnormale dwangverschijnselen. ISBN 9789461054135.
– Oosterhoff, M. (2017) Vals alarm: Leven met een dwangstoornis. ISBN: 9789491729683.
– Sterk, F. (2001). Leven met een dwangstoornis. ISBN 90-3133-562-2.
– Stichting September (2003). Zorgboek dwang. ISBN 90-7224-868-6. Informatie over dit boek is te vinden op www.boekenoverziekten.nl. Het boek is voor 17,50 euro te bestellen bij uw apotheek.

Informatie over de multidisciplinaire richtlijn angststoornissen

www.ggzrichtlijnen.nl