Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Antidepressiva bij depressie, angst en dwangklachten

Hieronder staan enkele links naar bronnen met betrouwbare informatie over antidepressiva.

Website over antidepressiva

De onafhankelijke website Antidepressiva.nl geeft duidelijke informatie over antidepressiva. De makers, Christiaan Vinkers (psychiater) en Roeland Vis (ziekenhuisapotheker) willen met deze website patiënten helpen, om samen met mensen uit hun omgeving, de juiste beslissing te nemen of zij wel of geen behandeling met medicijnen starten. Deze website is niet vóór of tegen antidepressiva. Er zijn goede redenen om geen antidepressiva te gebruiken, maar ook om ze wél te gebruiken.

Factsheet over gebruik van antidepressiva bij depressie

Over het gebruik en de werking van antidepressiva ontbreekt vaak de nodige kennis. Daarom heeft het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie een factsheet opgesteld over het gebruik van antidepressiva bij depressie. Auteurs zijn de psychiaters Eric Ruhé, Jan Spijker en Christiaan Vinkers. In de factsheet staat samengevat wat uit onderzoek gebleken is over de effectiviteit en de bijwerkingen van antidepressiva. Ook wordt ingegaan op de vraag wanneer antidepressiva kunnen worden voorgeschreven en wanneer ermee te stoppen. Tot slot worden enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de kennis over antidepressiva.

De factsheet is herzien in mei 2018.

Download de herziene versie van de  Factsheet Gebruik antidepressiva tegen depressie