Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Posters voor NedKAD/OCDnet-conferentie

1 RESET psychotherapie REStoring mood after Early life Trauma De effectiviteit van traumagerichte psychotherapie bij patiënten met een depressie en een jeugdtrauma (Anouk Gathier) Download

2 RESET – medicatie REStoring mood after Early life Trauma Glucocorticoïde Receptor (GR) blokkade als gerichte behandeling bij patiënten met een depressie en jeugdtrauma (Felix Linsen) Download

3 PITA studie Pharmacogenetics for Individualized Tricyclic Antidepressant dosing (Niels Vos) Download

4 Opera: Landelijk onderzoek naar effecten en afbouw van antidepressiva (Mariska Bot) Download

5 Retrospectief descriptief onderzoek naar patiënten gezien op een academische poli Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP-poli) (Anne Smits) Download

6 Een klinische trial naar het effect van niet invasieve hersenstimulatie op OCS (Sophie Fitzsimmons) Download

7 A qualitative evaluation of ‘Depression Connect: an online peer support community for people with depression. (Dorien Smit) Download

8 Mario: Mood and Resilience in Offspring (Annabel Vreeker) Download

Bekijk hier de pitches van de posterhouders