Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Zorgverleners voor psychische problemen in de huisartsenpraktijk

11 maart 2010 - Geplaatst onder: Angst

(NIVEL) – Voor psychische problemen zoals angst en depressie hoef je niet altijd naar de psycholoog of psychiater. Ook in de huisartsenpraktijk is het mogelijk kortdurend en effectief mensen met psychische problemen te behandelen.

Veel mensen komen met psychische problemen eerst naar de huisartsenpraktijk. Een deel van deze problemen is daar al te behandelen, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat is uitgevoerd met subsidie van ZonMw. Uit het onderzoek komt naar voren dat niet zozeer de huisarts, maar vooral een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk (POH-GGZ) en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) de aanpak van psychische problemen voor hun rekening zouden kunnen nemen. De praktijkondersteuner GGZ is in opkomst, maar nog in weinig praktijken te vinden. De functie is bovendien nog in ontwikkeling. Financiering en precieze taken moeten zich nog uitkristalliseren. 

Signalering en behandeling
Als de huisarts, praktijkondersteuner GGZ of sociaal psychiatrisch verpleegkundige een vermoeden heeft dat iemand een psychisch probleem heeft, zijn er signaleringsinstrumenten voorhanden om dit te herkennen. En deze zijn bijvoorbeeld ook te gebruiken om psychische problemen bespreekbaar te maken bij mensen die primair voor lichamelijke klachten bij de huisarts komen. De onderzoekers hebben deze instrumenten op een rijtje gezet. Effectieve kortdurende interventies die een praktijkondersteuner GGZ of een sociaal psychiatrisch verpleegkundige goed kunnen uitvoeren, zijn: begeleide zelfhulp, problem solving treatment (PST), motiverende gespreksvoering, reattributie en gezondheidsvoorlichting. Hulpverleners in de huisartsenpraktijk kunnen ook doorverwijzen naar verschillende effectieve online interventies. 

Lees meer op www.nivel.nl


Tags: