Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Zilveren Kruis voert prestatie-inkoop in voor depressiezorg

6 april 2016 - Geplaatst onder: Depressie

Zilveren Kruis Achmea gaat bij de inkoop van depressiezorg in 2017 meer aandacht besteden aan terugvalpreventie. De verzekeraar wil in een nieuwe inkoopprocedure prestatieafspraken maken over het verhogen van terugvalpreventie. Dat blijkt uit het onlangs verschenen Zorginkoopbeleid 2017, zo schrijft Zorgvisie.

Eén op de vijf Nederlanders maakt in zijn leven een depressie door. Van deze mensen krijgt vijftig procent na de eerste depressie weer opnieuw een depressie en zeventig procent daarna nog eens. Zilveren Kruis heeft de ambitie om die terugvalkans te verkleinen door selectief in te kopen.

In het Zorginkoopbeleid 2017 staat: 'Voor de beste depressiebehandeling met de minste kans op terugval bestaat geen normatief kader op grond waarvan kan worden ingekocht. Daarom hanteert Zilveren Kruis een inkoopprocedure gebaseerd op de principes van Best Value Procurement, oftewel prestatie-inkoop.'

Terugvalpreventie

Zilveren Kruis wil met de inzet van prestatie-inkoop zorgaanbieders contracteren die kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg leveren en hen maximale ruimte geven hun prestaties verder te verbeteren. De verzekeraar zal in mei nader omschrijven binnen welke kaders zij zorg wenst in te kopen.

De focus zal vooral liggen op terugvalpreventie en doelmatige zorg voor een reële prijs. Zorgaanbieders die de beste afspraken maken over het verhogen van de terugvalpreventie krijgen een streepje voor in deze inkoopronde.

Lees het hele artikel.


Tags: