Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Aantal zelfmoorden in Groningen al jarenlang hoger dan landelijk gemiddelde

4 december 2017 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Suïcide

De gemeenteraad van Groningen heeft besloten om in de aanpak ter preventie van suïcide in Groningen ook aandacht te besteden aan jongeren en studenten van 12 tot 26 jaar. Het college had de focus op twee andere groepen gelegd: vijftig- tot zestigplussers en jongeren tussen de 12 en 20 jaar.

Uit een brief van het college aan de raad blijkt dat het aantal zelfdodingen in Groningen hoger is dan het landelijk gemiddelde. Landelijk ligt het gemiddelde op 11 zelfdodingen per 100.000 inwoners per jaar, in de provincie Groningen 15 per 100.000 inwoners per jaar en in de gemeente Groningen zijn er 12 zelfdodingen per 100.000 inwoners per jaar. (cijfers CBS) Grootste groep zijn mannen van 40-65 jaar.

Lees verder hierover in Gazet van het Noorden.