Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Verantwoorde berichtgeving zelfmoord stimuleert hulp zoeken

7 december 2018 - Geplaatst onder: Depressie, Suïcide

Massamedia spelen een grote rol bij suïcidepreventie. Verhalen over herstel, positieve framing en informatie over beschikbare hulp zetten mensen die aan zelfmoord denken ertoe aan hulp te zoeken. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek “Suïcidepreventie via massamedia: het zoeken naar hulp stimuleren” dat Trimbos Instituut uitvoerde.

Toename zelfmoorden na berichten media

Het aantal gevallen van zelfmoord is sterk gestegen: van 1.353 in 2007 naar 1.917 in 2017. Geregeld neemt het aantal toe na het verschijnen van berichten in de media, bijvoorbeeld na nieuwsberichten over bekende personen die zijn overleden door zelfmoord

Weerhouden van actie

De andere kant van de medaille is dat media mensen er juist ook van weerhouden zelfmoord te plegen. Denk aan berichten over het overleven van crises en het afzien van zelfmoordplannen: deze hebben een daling van het aantal suïcides tot gevolg.

Doel van het onderzoek

Hoe kunnen massamedia eraan bijdragen dat mensen hulp zoeken als ze rondlopen met zelfmoordgedachten? Deze vraag liep als een rode draad door het onderzoek en werd opgesplitst in drie deelvragen: “welke elementen in media-artikelen zouden mensen met suïcidale gedrag kunnen helpen hulp te zoeken?” “In hoeverre en op welke manier zijn deze elementen al verwerkt in bestaande artikelen?” En: “Hoe kunnen journalisten worden gestimuleerd deze elementen te verwerken in hun berichten?”

Belangrijkste conclusies

De vragen zijn onderzocht middels literatuurstudie, een inventarisatie onder experts, analyse van krantenartikelen, groepsdiscussies met mediaprofessionals en onderzoek onder mensen die hulp zoeken bij 113 Zelfmoordpreventie. Uit het onderzoek bleek dat positieve rolmodellen, verhalen over herstel van suïcidaliteit, positieve framing van hulpzoekgedrag en informatie over beschikbare hulp eraan kunnen bijdragen dat mensen met zelfmoordgedachten hulp zoeken.

Berichten in media

26% van de onderzochte nieuwsberichten bevatte al één of meer kenmerken die hulpzoekgedrag mogelijk stimuleren. Een volgende stap is om journalisten bewust te maken van de impact die hun berichtgeving heeft op zelfmoorden. Daarom ontwerpt Trimbos Instituut een infosheet voor hen die beschikbaar is vanaf 18 januari.

Bron: Trimbos Instituut, Verantwoord berichten over suïcide kan hulp zoeken stimuleren, 3 december 2018.

 


Tags: