Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Zelfmoord tijdens of na zwangerschap: tijdige onderkenning is essentieel

27 januari 2016 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Depressie, Suïcide

Gelukkig is het aantal vrouwen dat zelfmoord pleegt tijdens de zwangerschap en na de bevalling maar klein. Toch is het zinvol om oog te hebben voor de risicofactoren die de kans op suïcide in deze groep vergroten. Brits onderzoek toont aan dat depressieve vrouwen die na de diagnose niet behandeld werden, meer kans lopen om een eind aan hun leven te maken.

Een zogenaamde postpartum depressie (die optreedt na de bevalling) komt bij circa 10 tot 15% van alle vrouwen voor. Soms ontwikkelt de depressie zich zelfs al tijdens de zwangerschap; een verschijnsel dat bij ongeveer 1 op de 20 vrouwen voorkomt.

Britse onderzoekers analyseerden de gegevens gedurende vijftien jaar, van 1997 tot 2012. Dit gebeurde in het kader van de  UK National Confidential Inquiry into Suicides and Homicides by People with Mental Illness, een project waarbij gegevens verzameld werden over alle zelfmoorden bij patiënten van 10 jaar of ouder, die contact hadden met psychiatrische diensten in het afgelopen jaar.

Noodzaak van zelfmoordpreventie

Zelfmoord van zwangere en postnatale vrouwen is een belangrijke doodsoorzaak van jonge moeders. Dat maakt de noodzaak van zelfmoordpreventie voor deze groep belangrijk. De wetenschappers richtten zich bij het onderzoek op verschillende aspecten van zelfmoord bij onlangs bevallen vrouwen en vrouwen die geen moeder waren geworden, terwijl beide groepen hulp hadden gezocht bij de psychiatrische hulpverlening. Van de 4785 vrouwen tussen 16 en 50 jaar die door zelfmoord om het leven kwamen, stierven er 98 (2%) tijdens de periode voor en na de bevalling. Van de 1485 vrouwen die in de leeftijd van 20 tot 35 jaar zelfmoord pleegden, stierven er 74 (4%) in de perinatale periode ( voor en na de bevalling).

De algemene trend dat suïcide ieder jaar iets minder voorkomt bij vrouwen buiten de perinatale periode trad niet op bij vrouwen in de perinatale periode. Vrouwen die in de perinatale periode zelfmoord pleegden waren gemiddeld jonger dan vrouwen die zelf een eind aan hun leven maakten buiten die periode.

Geen actieve behandeling

Vergeleken met de niet-perinatale vrouwen, hadden vrouwen die zelfmoord pleegden in de perinatale periode meer kans op het hebben van de diagnose depressie en ontvingen ze daarvoor in de tijd dat ze overleden geen actieve behandeling. Ook kozen vrouwen in de perinatale periode vaker voor een gewelddadige manier om een einde aan hun leven te maken, zoals verhanging of van een gebouw afspringen. Dit zijn ook methodes waarbij er meer kans is op een geslaagde suïcide. Bij ongeveer 80% van de vrouwen die suïcide pleegden tijdens de perinatale periode gebeurde dat in het eerste jaar na de bevalling.

De conclusie kan worden getrokken dat zelfmoord bij depressieve vrouwen in de perinatale periode eerder optreedt als er geen actieve behandeling is ingezet. Dat maakt een assertieve opvolging, behandeling en follow-up van psychiatrische hulp voor deze groep van groot belang.

De resultaten van de studie werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Lancet Psychiatry.


Tags: