Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Werken goed voor psychische gezondheid

4 november 2009 - Geplaatst onder: Depressie

(Trimbos Instituut) –
Werken heeft een positief effect op de psychische gezondheid, maar hoge werkdruk verhoogt het risico op depressie. Promotieonderzoek van Inger Plaisier toont dit aan.

Inger Plaisier promoveert op 26 november op haar proefschrift over psychische gezondheid en werk met data van de studies NEMESIS en NESDA. 

NEMESIS doet onderzoek naar de geestelijke gezondheid van de algemene bevolking in Nederland en wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut.


NESDA is de Nederlandse Studie naar Angst en Depressie en wordt door verschillende organisaties uitgevoerd, waaronder het Trimbos-instituut.

Krijg je van werk depressies of angststoornissen? En wat heb je nodig om aan het werk te blijven als je eenmaal een angst- of depressieve stoornis hebt?


Met data van NEMESIS toont Inger Plaisier aan dat het hebben van werk het risico op angst en depressies niet vergroot. Ook niet bij vrouwen die een baan met een gezin combineren.

Het hebben van werk lijkt eerder positief voor de psychische gezondheid.
Werkomstandigheden spelen wel een rol. Een hoge werkdruk leidt tot drie en een half keer zo hoog risico op het ontstaan van depressie, maar het hebben van weinig controle op het werk had geen effect. 

Met data uit NESDA laat zij zien dat ook mensen die hersteld zijn van een depressie vaak nog moeite hebben met het functioneren op het werk.

Sociale steun en controle over de taken op het werk kunnen wel helpen het functioneren bij mensen met angst en depressies te verbeteren.


Tags: