Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Welzijnswerk voor patiënten met lichte somberheid of angstklachten

9 september 2010 - Geplaatst onder: Overig

(Trimbos Instituut) –
Gezondheidsproblemen staan vaak niet op zich. In veel gevallen is er een directe link met een ongezonde leefstijl of sociale problematiek. Om die reden zoeken gezondheidscentra steeds vaker samenwerking met de ggz en welzijnsorganisaties, zoals dit voorjaar in Nieuwegein.


Hier bracht het Trimbos-instituut in kaart in hoeverre de nieuwe partners op de hoogte zijn van elkaars werk. Daarnaast adviseerde het Trimbos welke interventies het beste kunnen worden ingezet om mensen met psychosociale klachten verder te helpen. Dankzij dit vernieuwende initiatief worden in Nieuwegein nu patiënten met lichte somberheid of angstklachten verwezen naar het welzijnswerk om daar deel te nemen aan een cursus ‘Beter slapen’, ‘Positief denken’ of ‘Bewegen voor ouderen’.

Door middel van professionalisering wil het welzijnscentrum een duidelijke bijdrage gaan leveren aan de gezondheid en de kwaliteit van leven van de bewoners in deze wijk. En hopelijk wordt zo ook de druk op de nu overvolle huisartsenpraktijken verlicht.

Het initiatief in Nieuwegein staat niet op zich. Ook in andere steden wordt steeds vaker geëxperimenteerd met vergelijkbare samenwerkingsinitiatieven tussen de eerstelijn en welzijnsorganisaties. Daaruit blijkt dat de focus voor ziekte en zorg steeds meer verschuift naar gezondheid en leefstijl.

Tags: