Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

‘’We moeten dieper graven om de verborgen zorgen van de jeugd te ontdekken’’

28 september 2018 - Geplaatst onder: Angst, Depressie

Op 1 oktober houdt hoogleraar Marloes Kleinjan haar oratie ‘De onderste steen boven: over de verborgen zorgen van de jeugd’. In deze oratie kaart Marloes aan dat er nog veel is dat we niet weten over de mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd. Vele zorgen blijven verborgen en worden niet aan het licht gebracht. ‘’Als we echt willen weten hoe het met onze jeugd gaat, moeten we dieper graven om die onderste steen boven te halen.”

Wat bedoel je met de verborgen zorgen van onze jeugd?

“De laatste tijd verschijnen steeds vaker berichten in het nieuws over de mentale druk onder jongeren. Ook het RIVM heeft aangegeven dat de mentale druk onder jongeren toeneemt en dit mogelijk gevolgen kan hebben voor hun mentale gezondheid.”

“Daarnaast komt uit meerdere onderzoeken naar voren dat de Nederlandse jeugd tot één van de meest gelukkige jeugd ter wereld behoort. Dit lijkt zeer tegenstrijdig en daarom ben ik hier zelf met Nederlandse jongeren over in gesprek gegaan. Wat ik opmerkelijk vond, was dat alle jongeren in het gesprek aangaven zich vaak zorgen te maken. Zonder uitzondering maakten alle jongeren zich zorgen over schoolzaken, zoals pestgedrag of prestatiedruk.”

“Ondanks dit soort zorgen, bleek dat de jongeren over het algemeen erg gelukkig waren en veel vrijheid ervaarden om eigen keuzes te maken. Onder hen bevond zich echter ook een kleine groep, die aangaf erg veel zorgen en negatieve gevoelens te hebben. Over deze kleine groep weten we maar weinig. Onderzoeken, zoals het HBSC-onderzoek, schetsen namelijk vaak een landelijk overzicht van het welbevinden van de jeugd.”

“We weten dus uit HBSC wel dat er een kwetsbare groep is, maar hoe die kwetsbare groep jongeren er precies uit ziet en in hoeverre deze last heeft van ernstige psychische klachten, is voor ons nu niet zichtbaar. Ik geloof dat we hier iets mee moeten. Als we deze kwetsbare groep jongeren door middel van onderzoek beter in kaart brengen, kunnen we hen beter begeleiden en mogelijk hun mentale gezondheid versterken.”

Lees het hele interview online op Trimbos.nl.

 


Tags: