Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Vrouwen hebben psychische klachten, mannen drinken

20 februari 2009 - Geplaatst onder: Angst

(www.psy.nl) – Vrouwen hebben vaker last van psychische problemen dan mannen. Dat is een van de conclusies uit de Emancipatiemonitor 2008die onlangs is verschenen. Het statistisch rapport geeft een overzicht van verschillen in positie tussen mannen en vrouwen op uiteenlopende terreinen in de samenleving.

De Emancipatiemonitor wordt elke twee jaar uitgebracht door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Met de monitor houdt de regering bij of het emancipatieproces zich ontwikkelt volgens het uitgestippelde beleid. Voor het eerst is nu ook een hoofdstuk over gezondheid in de monitor opgenomen.

Angst en depressie
Volgens de Emancipatiemonitor hebben twaalf procent van de vrouwen en acht procent van de mannen psychische problemen. Angststoornissen voeren de boventoon, depressieve stoornissen komen op de tweede plaats. Het is opmerkelijk dat vrouwen van 65 jaar en ouder vaker psychische klachten hebben dan jonge vrouwen: dat geldt voor een op de zes oudere vrouwen. Verder valt op dat niet-westerse allochtone vrouwen beduidend meer psychische klachten hebben dan autochtone vrouwen: 28 procent van de allochtone vrouwen tussen de 25 en 44 jaar en 35 procent van de allochtone vrouwen tussen de 45 en 59 jaar hebben psychische problemen.

Hulp en medicijnen
Het is niet verrassend dat vrouwen ook vaker aankloppen bij hulpinstanties, psychologen en maatschappelijk werkers. Bovendien gebruiken ze vaker antidepressiva, kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen dan mannen. Maar dat komt deels doordat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen, relativeert het rapport.

Rook- en drinkgedrag
In 2007 behoorde elf procent van de bevolking tot de zware drinkers, zij drinken één of meerdere dagen per week tenminste zes glazen alcohol. Mannen behoren vierenhalf keer zo vaak tot die categorie dan vrouwen, aldus de monitor. Vooral het aantal jonge drinkers baart zorgen: in 2007 was 38 procent van de jonge mannen en 14 procent van de jonge vrouwen tussen de 18 en 24 jaar een zware drinker. Het aantal rokers is sterk gedaald. Waar in 1970 bijna zestig procent van de bevolking – in de leeftijd van vijftien jaar en ouder – rookte, is dit percentage in 2007 gehalveerd tot 28 procent. Er roken nog altijd meer mannen (31 procent) dan vrouwen (25 procent).

Stereotypering
De auteurs van de Emancipatiemonitor relativeren de genderverschillen door te wijzen op de invloed van genderstereotypering. Zo worden vrouwen eerder gediagnosticeerd als depressief, terwijl mannen voor dezelfde klachten – bijvoorbeeld hartkloppingen – eerder worden doorverwezen naar een hartspecialist. Daarnaast gaan mannen en vrouwen anders met hun klachten om. Zo merken vrouwen sommige lichamelijke veranderingen sneller op en zoeken eerder hulp. Ook seksueel geweld kan invloed hebben op de grote verschillen tussen mannen en vrouwen.

Klik hier om de Emancipatiemonitor 2008 te bestellen of te downloaden


Tags: