Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Vrolijke gezichten activeren de amygdala

3 juli 2011 - Geplaatst onder: Angst, Behandelmethoden, Depressie, Dwangstoornissen, Suïcide

(Silhouet Literatuurscreening) – Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat negatieve gezichten een verhoogde activiteit van de amygdala* laten zien bij depressieve mensen. Is dit specifiek voor negatieve prikkels of geven positieve gezichten ook een verhoogde activteit van de amygdala? Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. In een recente studie is bewezen dat het deel van de amygdala dat verantwoordlijk is voor sociale situaties en gevoelens bij positieve prikkels meer activiteit toont. Geconcludeerd kan dan ook worden dat depressieve patiënten op positieve stimuli reageren met een verhoogde activiteit van de amygdala, wat betekent dat de toenemende activering niet alleen gepaard gaat met negatieve stimuli. De verhoogde gevoeligheid van depressieve deelnemers op de sociale stimuli kan mogelijk bepaalde symptomen van depressie verklaren zoals sociale terugtrekking.

*Er zijn twee amygdalae (enkelvoud amygdala), in iedere hersenhelft één. Deze centimetergrote hersenkerntjes zijn onderdeel van het limbisch systeem, onze emotionele hersenen. Ze spelen niet alleen een belangrijke rol bij angst, maar ook bij agressie, seksueel gedrag en geheugen. Een verwijdering van de beide amygdalae vermindert angst en agressie, maar het geheugen wordt er niet beter op.

Lees meer: Davey et al. Increased amygdala response to positive social feedback in young people with major depressive disorder. Biological Psychiatry. 2011; 69(8): 734-741.  


Tags: