Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Voorspellers van zelfverwonding en zelfmoord bij jongeren

7 juni 2011 - Geplaatst onder: Depressie, Suïcide

(Silhouet Literatuurscreening) – Onderzocht werd welke factoren bij jongeren met een depressie suïcidepogingen en niet-suïcidale zelfverwonding voorspellen gedurende een follow-up van 28 weken.

Deelnemers
In totaal namen 164 jongeren met een depressieve stoornis deel aan de Adolescent Depression Antidepressants and Psychotherapy Trial (ADAPT). Depressieve symptomen, functioneren van het gezin, kwaliteit van vriendschappen, suïcidepogingen en zelfverwondingen en gedachten daarover werden geïnventariseerd.

Resultaten
Sterke suïcidale gedachten, niet-suïcidale zelfverwonding en een slecht functioneren van het gezin bij het begin van de studie waren significante voorspellers van suïcidepogingen gedurende de follow-up van 28 weken. Niet-suïcidale zelfverwonding, hopeloosheid, angststoornis en jongere leeftijd èn vrouw voorspellen niet-suïcidale zelfverwonding. 

Conclusies
Zowel suïcidepogingen als niet-suïcidaal gedrag bleven bestaan ondanks de behandeling die ze kregen in de ADAPT-studie. Een geschiedenis van niet-suïcidale zelfverwonding vóór de behandeling is een voorspeller van suïcidepogingen en moet nauwlettend in de gaten gehouden worden als een mogelijk signaal voor een suïcidepoging. 

Onderzoek: Wilkinson et al. Clinical and psychosocial predictors of suicide attempts and nonsuicidal selfinjury in the adolescent depression antidepressants and psychotherapy trial (ADAPT). Groot Brittannië.   


Tags: