Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Visueel beperkte ouderen minder depressief door stepped-care programma

9 juni 2016 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Depressie
Ouderen met een visuele beperking ontwikkelen minder vaak depressieve en angstklachten als zij gebruik maken van een speciaal voor hen ontwikkeld programma. Het stepped-care karakter van dit programma zorgt voor goede aansluitende ondersteuning en voorkomt over of onder behandeling van deze ouderen. Zo meldt VU Medisch Centrum.

Eén op de drie oudere volwassenen met een visuele beperking heeft klachten van depressie en/of angst. Dit is twee keer zo vaak als in goedziende leeftijdsgenoten. Deze klachten kunnen leiden tot beperkingen in sociaal, emotioneel en lichamelijk functioneren. Ook zijn deze klachten de belangrijkste oorzaak voor het ontwikkelen van een daadwerkelijke depressie en/of angststoornis met hoge kosten voor behandeling.

Behandeling steeds intensiever

Om al in een vroeg stadium iets aan deze klachten te kunnen doen heeft gezondheidswetenschapper Hilde van der Aa een stepped-care programma ontwikkeld voor revalidatiecentra voor blinden en slechtzienden. Het programma bestaat uit vier opeenvolgende stappen die ieder drie maanden duren en waarbij de hulp per fase intensiever wordt. Cliënten starten met de minst intensieve vorm van hulp en gaan alleen naar een volgende stap als klachten onvoldoende afnemen. Op deze manier wordt over/onder behandeling voorkomen. De video op de website van The BMJ geeft het programma goed weer.

Positieve resultaten

In een groep met 265 cliënten van betrokken revalidatiecentra vond Van der Aa dat 29% van de behandelgroep een depressie en/of angststoornis ontwikkelden, ten opzicht van 46% van de controlegroep. Daarnaast namen klachten van depressie en angst significant sterker af in de behandelgroep ten opzichte van de controlegroep. Ook waren de kosten voor zorggebruik en productieverlies lager voor mensen die de stepped-care interventie ontvingen (gemiddelde verschil: -€877 per persoon over twee jaar).

Op basis van deze uitkomsten kan geconcludeerd worden dat de stepped-care aanpak een veelbelovende methode is in het behandelen van visueel beperkte oudere volwassenen met klachten van depressie en/of angst.


Tags: