Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Versterking mentale veerkracht

4 juni 2009 - Geplaatst onder: Overig

(www.trimbos.nl) – Het Trimbos-instituut organiseert samen met GGD Nederland regiobijeenkomsten om preventie van depressie onderdeel te maken van lokaal gezondheidsbeleid.

Hoe kan de mentale veerkracht van mensen worden versterkt? Hoe kan depressiepreventie structureel onderdeel worden van lokaal gezondheidsbeleid?
Welke instrumenten zijn er om het risico op depressie vroegtijdig te herkennen en hoe kunnen mensen met vroege depressiekenmerken op passende interventies worden gewezen?

Dit zijn de vragen die centraal staan tijdens de regiobijeenkomsten op 15, 17 en 19 juni in Leiden, Enschede en Dordrecht. GGD Nederland en het Trimbos-instituut organiseren deze bijeenkomsten in samenwerking met de lokale GGD-en en namens het Partnership Depressiepreventie.

Het Partnership Depressiepreventie is een  initiatief van het ministerie van VWS.  Het partnership bestaat uit een groot aantal organisaties dat zich tot doel heeft gesteld om de preventie van depressie landelijk en lokaal te verstevigen.

Het Partnership levert instrumenten voor professionals binnen de openbare gezondheidszorg, eerstelijnszorg, welzijn en onderwijs en beleidsmakers. Verschillende lokale bestuurders gaat in de regio s samen met professionals en beleidsmakers op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen.

Hiermee wordt beoogd om de regionale samenwerking te versterken en het bereik van depressiepreventie in Leiden, Enschede en Dordrecht te vergroten. Dit is van belang, omdat depressie veel voorkomt en grote persoonlijke en maatschappelijke consequenties heeft.

Voor meer informatie zie hier


Tags: