Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Verpleegkundige en psycholoog gezocht voor klankbordgroep bij onderzoek wilsbekwaamheid

28 november 2009 - Geplaatst onder: Dwangstoornissen

(NedKAD) – GGZ inGeest is in samenwerking met de afdeling metamedica van het VUmc 
een onderzoek gestart met de titel “Wilsbekwaamheid in de psychiatrie: 
een empirisch ethisch onderzoek naar medische praktijken in het licht 
van de veranderende wetgeving”. Het onderzoeksproject is gestart op 1 
oktober 2009 en wordt uitgevoerd in de komende 5 jaar. Doelstelling is 
het verhelderen van het concept wilsbekwaamheid, met name met 
betrekking tot psychiatrische patiënten, in het bijzonder mensen met 
een obsessieve compulsieve stoornis, en tevens het formuleren van 
bouwstenen voor een richtlijn voor het beoordelen van wilsbekwaamheid. 
Het onderzoek wordt gefinancieerd door ZonMW en GGZ inGeest en 
begeleidt door prof. AJLM van Balkom, hoogleraar psychiatrie, en prof. 
GAM Widdershoven, hoogleraar medische ethiek.

Voor het genoemde project stellen wij een klankbordgroep samen. De 
taak van deze klankbordgroep is het projectteam kritisch te volgen en 
van advies te voorzien. Dit is van belang omdat het project een 
dynamische opzet kent. Er zijn gaande het project methodologische 
beslissingen te nemen waarbij de expertise van onafhankelijke 
deskundigen gewenst is. In de klankbordgroep zullen alle betrokken 
partijen, patiënten, familie en behandelaren vertegenwoordigd zijn. De 
groep zal bestaan uit ongeveer 8 mensen, wordt voorgezeten door de 
penvoerder van het onderzoek en komt ongeveer eens per jaar bijeen in 
de periode 2009 tot en met 2014. Inmiddels zijn er twee psychiaters, 
een familielid en een jurist gevonden voor de klankbordgroep en ook 
voor het clientenperspectief is er een kandidaat gevonden.

Wij zoeken voor de klankbordgroep nog een (sociaal psychiatrisch) 
verpleegkundige en een (klinisch of GZ)psycholoog, die ambulante 
ervaring hebben met patiënten met een obsessieve compulsieve stoornis. 
Voor meer informatie, een samenvatting van het onderzoeksprotocol of 
om u op te geven kunt u terecht bij de uitvoerder van het onderzoek, 
Andrea Ruissen, arts in opleiding tot psychiater en onderzoeker, 06 
53247411.


Tags: