Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Verband kindertrauma’s en suïcidepogingen

28 juli 2010 - Geplaatst onder: Suïcide

(Trimbos Instituut) –
Onderzoek van het Trimbos-instituut en de Rijksuniversiteit Groningen toont aan dat er een verband is tussen kindertrauma’s en latere suïcidepogingen.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het julinummer van het tijdschrift British Journal of Psychiatry . In het onderzoek werd het verband tussen kindertrauma’s en latere niet-fatale suïcidepogingen en suïcide ideatie (suïcide gedachten en gevoelens) onderzocht. 

De onderzoekers gebruikten de gegevens van 55.000 respondenten uit 21 westerse en niet-westerse landen die aan de “WHO World Mental Health Surveys” meedoen. Dit is een wereldwijde psychiatrisch-epidemiologische studie in de algemene bevolking, inclusief Nederland. In die landen werd eenzelfde vragenlijst gebruikt. 

In Nederland lag de projectleiding bij het Trimbos-instituut (Ron de Graaf) en de Rijksuniversiteit Groningen (Hans Ormel). 

Kindertrauma’s bleken sterk samen te hangen met het risico op suïcidepogingen en suïcide ideatie. Seksueel misbruik en fysiek misbruik waren de sterkste voorspellers, voor zowel het ontstaan (3-6x zo grote kans) als de persistentie van suïcidaliteit (1,2-2x zo grote kans). 

Hoe meer kindertrauma’s men rapporteerde hoe groter de kans. Als gecorrigeerd wordt voor het ooit in het leven vóórkomen van psychische aandoeningen, dan blijven deze gegevens hetzelfde. 


Tags: