Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Verband hoofdpijn en trauma’s kindertijd

17 februari 2009 - Geplaatst onder: Overig

(bjp.rcpsych.org) – Er is verband tussen het hebben van zware hoofdpijn op volwassen leeftijd en het ervaren van depressie en angststoornis in de kindertijd. Internationaal onderzoek toont dat aan.

Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van de gegevens van 18.303 respondenten uit tien landen die aan de WHO World Mental Health Surveys meedoen. Dit is een wereldwijde psychiatrisch-epidemiologische studie uit de algemene bevolking, inclusief Nederland.

In Nederland lag de projectleiding bij het Trimbos-instituut en de Rijksuniversiteit Groningen.

In de tien landen werd hetzelfde instrument gebruikt om psychische aandoeningen, kindertrauma’s en frequente of ernstige hoofdpijn te bepalen.

Bij de bevolking van deze tien landen komt frequente of ernstige hoofdpijn op volwassen leeftijd in een jaar bij 11,3% voor. Voor Nederland wordt een percentage van 9,9% gezien. Kindertrauma kwam vaak voor: 43,2% (Nederland: 37,5%), waarbij de dood van een ouder het meest voorkomende trauma was. Vroeg ontstaan van depressie of angststoornissen kwam bij 9,1% van de respondenten voor (Nederland: 7,2%).

Onafhankelijk van elkaar verhoogden kindertrauma en depressie of angststoornissen in de kindertijd significant de kans op het ontstaan van frequente of ernstige hoofdpijn in de volwassenheid.

Van de afzonderlijke kindertrauma’s hadden seksueel misbruik, fysiek misbruik, ouderlijke psychopathologie en geweld binnen het gezin de hoogste associatie met het latere ontstaan van hoofdpijn. Van de afzonderlijke psychische aandoeningen waren dit paniek, depressie en gegeneraliseerde angststoornis.

Het onderzoek is gepubliceerd in het februarinummer van het British Journal of Psychiatry.

Lee S, Tsang A, Von Korff M, Graaf R de, Benjet C, Haro JM, Angermeyer M, Demytteneare K, De Girolamo K, Gasquet I, Merikangas K, Posada-Villa J, Takeshima T, Kessler RC. Association of headache with childhood adversity and mental disorder: cross-national study. British Journal of Psychiatry 2009; 194: 111-116.


Tags: