Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Verband diabetes en depressie

2 maart 2015 - Geplaatst onder: Angst, Depressie

(De maastricht studie) – Psychologisch lijden (psychological distress), waaronder depressie, komt 10 tot 30 procent meer voor bij mensen met type 2 diabetes dan bij mensen zonder diabetes. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in het kader van De Maastricht Studie, een grootschalig bevolkingsonderzoek in Zuid-Limburg. 

De Maastricht Studie is een uniek onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het vóórkomen, de oorzaken en de behandeling van type 2 diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen. Deelnemers aan De Maastricht Studie worden aan het begin van de studie en na 5 jaar uitgebreid medisch onderzocht. Centraal staat de vraag waarom de ene persoon wel type 2 diabetes ontwikkelt en de andere niet. 
De relatie tussen psychische klachten en diabetes type 2 is al eerder beschreven. Er is echter weinig bekend over de biologische en gedragsmatige mechanismen die dit verband kunnen verklaren. Bovendien is de rol van persoonlijkheid in deze associatie tot nu toe onduidelijk.

Lees hier meer


Tags: