Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Verband chronische lichamelijke aandoening en suïcide

30 september 2010 - Geplaatst onder: Suïcide

(Trimbos Instituut) – Onderzoek laat zien dat er een verband is tussen chronische lichamelijke aandoeningen (vooral epilepsie) en het ontstaan van suïcidaliteit.

In het tijdschrift Psychosomatic Medicine zijn de resultaten gepubliceerd  van onderzoek naar mogelijke verbanden tussen chronische lichamelijke aandoeningen en latere suïcidegedachten (ideatie) en niet-fatale suïcidepogingen.

Dit deden de onderzoekers met de gegevens van 38.000 respondenten uit 14 westerse en niet-westerse landen die aan de ‘WHO World Mental Health Surveys’ meedoen. Dit is een wereldwijde psychiatrisch-epidemiologische studie in de algemene bevolking, inclusief Nederland. In die landen werd eenzelfde vragenlijst gebruikt.

In Nederland lag de projectleiding bij het Trimbos-instituut (Ron de Graaf) en de Rijksuniversiteit Groningen (Hans Ormel).

De meeste chronische lichamelijke aandoeningen bleken samen te hangen met het risico op suïcidegedachten, en een kleiner aantal met suïcidepogingen.

Epilepsie was de aandoening die het sterkste samenhing. Het ontstaan vroeg in het leven van de lichamelijke aandoening was een sterke voorspeller voor het ontstaan van suïcidaliteit. Hoe meer lichamelijke aandoeningen men rapporteerde, hoe groter de kans op suïcidaliteit.

Ook na correctie voor het vóórkomen van psychische aandoeningen, bleven de gevonden verbanden hetzelfde. Dit betekent dat de aanwezigheid van een lichamelijke aandoening een risicofactor is voor suïcidaliteit, zelfs in de afwezigheid van een psychische aandoening.

 


Tags: