Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

‘Vader met angst zorgt voor bang kind’

4 juni 2015 - Geplaatst onder: Angst

Vaders hebben een iets grotere invloed op angstgevoelens bij kinderen dan moeders. Als vaders zelf angstig zijn over een situatie en dit uitstralen naar hun kind, dan reageert een kind ook angs
De angst van moeders maakt minder indruk. Dit ontdekte Eline Möller in haar promotieonderzoek. Möller werkt aan de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. 

Competitie
Vaders moedigen hun kinderen meer aan tot het nemen van risico’s en het aangaan van competitie. Moeders bieden meer bescherming. In haar onderzoek ging Möller op zoek naar de invloed van vaders en moeders op de ontwikkeling van angst. Dit onderzocht ze zowel bij baby’s, peuters en kleuters als bij 8-13 jarigen.

Tussen vaders en moeders zijn door de evolutie verschillen ontstaan in hun opvoedgedrag die vandaag de dag nog altijd zichtbaar zijn. Vaders moedigen hun kinderen meer aan tot het nemen van risico’s en het aangaan van competitie. Moeders bieden meer bescherming en stimuleren hun kind om voor anderen te zorgen.

Buffer
Möller: “Deze bevindingen kunnen belangrijke implicaties hebben voor de preventie en behandeling van angst bij kinderen. Vaders kunnen fungeren als een buffer tegen de angst van hun kinderen als ze geen angstige signalen naar hun kind zenden in situaties die niet gevaarlijk zijn en als ze hun kinderen stimuleren en uitdagen hun grenzen te verleggen.”

Lees meer over het onderzoek:
Do Fathers Matter? The Relative Influence of Fathers versus Mothers on the Development of Infant and Child Anxiety


Tags: