Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Uitval bij onlinezelfhulp voor depressie hoog

15 mei 2015 - Geplaatst onder: Angst, Depressie

Onlinezelfhulp zonder begeleiding bij depressie is vooral moeilijk vol te houden voor patiënten met een comorbide angststoornis of met een lage opleiding. Ook mannen maken minder vaak een onlinezelfhulpprogramma af dan vrouwen. Zo meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De conclusie blijkt uit een meta-analyse van individuele patiëntendata van 10 RCT’s met onbegeleide zelfhulp via internet voor depressies. Eirini Karyotaki en collega’s van onder meer de VU konden beschikken over gegevens van ruim 2700 deelnemers aan deze trials, waaronder onderzoek naar de Nederlandse online-interventie ‘Kleur je leven’ van het Trimbos-instituut (Psychol Med. 2015; online 17 april).

Zelfstandig doorlopen
Acht programma’s gebruikten technieken uit de cognitieve gedragstherapie, één bood oplossingsgerichte therapie en de laatste interpersoonlijke psychotherapie. Patiënten moesten de programma’s zelfstandig doorlopen, dus zonder professionele steun, aanmoediging of begeleiding. De meeste deelnemers waren vrouwelijk (72%) en/of hoog opgeleid (71%). Bijna driekwart van de deelnemers had een comorbide angststoornis.

Slechts 17% maakt programma af
De uitval was groot: 40% viel al uit voordat een kwart van het programma was afgerond, 59% haalde de helft niet en 70% haakte af voor driekwart van het programma. Slechts 17% maakte het programma af. Vooral patiënten met alleen lagere school hadden ten opzichte van hoog opgeleiden een verhoogde kans om uit te vallen (relatief risico (RR): 1,26; 95%-BI:1,13-1,33).

Daarnaast waren ook comorbide angststoornissen (RR: 1,18; 95%-BI: 1,01-1,38) en het manlijk geslacht (RR: 1,08; 95%-BI: 1,03-1,13) geassocieerd met hogere uitval. Oudere deelnemers vielen juist iets minder vaak uit. Karyotaki en collega’s rapporteren niet welk deel van de uitval door deze 4 variabelen kan worden verklaard.


Tags: