Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Trimbos publiceert richtlijn voor stemmingsproblemen bij jeugdigen

4 april 2015 - Geplaatst onder: Depressie

Hoe kunnen professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming bijdragen aan het verminderen van stemmingsproblemen, zoals depressies, bij kinderen en jongeren? De nieuwe Richtlijn Stemmingsproblemen, ontwikkeld door het Trimbos-instituut in nauwe samenwerking met de beroepsverenigingen en cliënten, biedt hiertoe handvatten.

Richtlijn stemmingsproblemen

De Richtlijn Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming geeft voorbeelden van risico-, in stand houdende en beschermende factoren die een rol spelen bij stemmingsproblemen. Het laat ook zien welke (groepen) kinderen en jongeren meer risico lopen op stemmingsproblemen. Ook gaat de richtlijn in op het signaleren van stemmingsproblemen en welke instrumenten je kunt gebruiken voor het onderzoeken van de aard en ernst van de klachten.

Download de richtlijn 
De Richtlijn Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming is geautoriseerd door de in de jeugdhulp acterende beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW. De richtlijn, praktische werkkaarten, onderbouwing en cliëntversie zijn te downloaden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl

Lees meer op de website van Trimbos:
Richtlijn Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming gereed


Tags: