Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Trimbos onderzoekt game ter preventie suïcide bij jongeren

11 februari 2016 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Suïcide

Naar schatting zijn er jaarlijks ca. 14.000 jongeren met suïcidale gedachtes. Zorgwekkend, vindt het Trimbos-instituut. Samen met gamebedrijf IJsfontein onderzoeken ze of een game kan bijdragen aan preventie. Zo maakten ze bekend. “Het is hard nodig dat het taboe verdwijnt rondom het bespreken van dit onderwerp”, vertelt Rutger Engels, voorzitter Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut.

Vorige week werd bekend dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidie toekent voor het ontwikkelen van een gevalideerd prototype van de game: ‘Moving Stories’. Het doel van de game: het complexe onderwerp suïcide bespreekbaar maken onder middelbare scholieren en docenten.

Ook 113Online betrokken

Naast het Trimbos-instituut en IJsfontein is ook online hulpverlener 113Online betrokken bij de ontwikkeling. Zij bieden vroegtijdig hulp aan mensen met suïcide gedachten. De goede resultaten van 113online wijzen op een grote vraag naar anonieme onlinehulp bij suïcidaliteit. Moving stories sluit hier goed op aan. Games hebben vooral op jongeren een sterke aantrekkingskracht. Het is online, laagdrempelig, anoniem en sluit goed aan op hun belevingswereld.

Uit verkennend onderzoek tussen IJsfontein en het Trimbos-instituut blijkt dat een aantal ontwerp- en game principes erg goed aansluiten bij recent ontwikkelde, gevalideerde interventies op het gebied van preventie van psychische problemen. “We zien in onderzoek dat jongeren met een depressie moeite hebben zich een positieve uitkomst van hun eigen situatie voor te stellen. In een game leer je juist vertrouwen op een positieve uitkomst, ook al lijkt je situatie nog zo hopeloos. We willen uitzoeken hoe we gameplay kunnen ontwerpen die helpt de transfer naar het echte leven te maken”, aldus Hoogendoorn.

Lees meer over het onderzoek.


Tags: