Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Training diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag voor GGZ professionals

1 december 2014 - Geplaatst onder: Depressie, Overig

(Trimbos Instituut) – Het Trimbos-instituut biedt in januari vanuit het ‘Landelijk implementatieplan voor de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ een train de trainer training aan. Het implementatieplan valt onder de landelijke agenda suïcidepreventie van het Ministerie van VWS en wordt gefinancierd door ZonMw. 

Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Het blijkt echter dat de aanbevelingen uit een richtlijn niet zomaar door professionals worden overgenomen. Daarom worden binnen het landelijk implementatieplan activiteiten uitgevoerd die professionals concrete handvatten bieden om in het werkproces evidence based hulp te bieden aan mensen met suïcidale gedachten. 

Een van de activiteiten in het plan is het trainen van professionals werkzaam binnen de GGZ, volgens de Train de trainer methode. De deelnemers trainen vervolgens hun collega’s in de organisatie waar zij werkzaam zijn. Het Trimbos-instituut volgt de deelnemers na de training om het bereik te monitoren. 

Wie heeft de training ontwikkeld?
De VU heeft een Train de trainer programma met e-learning ontwikkeld en onderzocht (de PITSTOP suïcide studie) om de aanbevelingen van de richtlijn suïcidaal gedrag effectief te verspreiden onder psychiaters, psychologen en verpleegkundigen. Aan het PITSTOP suïcide onderzoek hebben 45 afdelingen psychiatrie met meer dan 600 hulpverleners verspreid over heel Nederland meegedaan. De belangrijkste resultaten bij de 3 maanden nameting zijn dat verpleegkundigen de richtlijn meer toepassen na de training en dat psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis omtrent suïcidaal gedrag hebben. 

Opzet van de training
De training bestaat uit een ééndaagse bijeenkomst. De training wordt gegeven aan professionals werkzaam in de GGZ, die de kennis na de training overdragen aan collega behandelaren in de eigen instelling (Train de trainer). 

Tijdens de trainingsdag leren de cursisten:
1) de in de richtlijn aanbevolen Chronological Assessment of Suicide Events (CASE) methodiek toe te passen en 
2) hoe ze deze kennis over kunnen brengen op hun collega’s. 

De CASE methodiek is een gestructureerde interviewtechniek om de suïcidaliteit van een patiënt in kaart te brengen. CASE maakt het mogelijk om goed contact met de patiënt te maken, en tegelijkertijd een structureel inzicht in de belangrijkste risico’s en beschermfactoren te verwerven. Een goed afgenomen CASE interview is de basis voor een inschatting van het suïcide risico, een behandelplan en een veiligheidsplan. 
In de training wordt het CASE interview getraind middels vier rollenspellen waarin tweetallen van trainees afwisselend de rol van patiënt en behandelaar op zich nemen. 

Daarnaast komen de richtlijnaanbevelingen: contact maken, systematisch onderzoek van suïcidaal gedrag, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid in de rollenspellen aan bod. 

Wat levert de training op?
Na de training: 
-heeft u ervaring opgedaan met het interviewen volgens de CASE methode 
-weet u hoe u de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn kan toepassen 
-kunt u uw collega’s trainen met het materiaal dat u krijgt bij de training 

Voorwaarde voor deelname
Van de deelnemer aan de training wordt verwacht dat hij/zij na zelf getraind te zijn, de training aanbiedt aan de GGZ professionals (verpleegkundigen, psychiaters en psychologen) in de organisatie waar de behandelaar werkzaam is. Het Trimbos-instituut monitort het bereik. 

Wanneer vindt de training plaats?
De training wordt 3x aangeboden en is alleen voor professionals werkzaam in de GGZ die na de training hun collega’s gaan trainen. De training wordt gegeven door Marieke de Groot en Ad Kaasenbrood. 

De trainingen zijn op maandag 19 januari 2015, op maandag 2 februari 2015, en op maandag 2 maart 2015 in het Trimbos-instituut te Utrecht. De training is gratis. U kunt zich aanmelden tot 15 december 2014. 

Per trainingsdag is er plaats voor maximaal 18 deelnemers, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Bij minder dan 14 aanmeldingen per dag gaat de training niet door. 
U kunt zich voor 15 december voor 1 trainingsdag aanmelden bij Hermine Jochemsen, HJochemsen@trimbos.nl of 030-2971101


Tags: