Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Taperingstrips beschikbaar voor amitriptyline

4 maart 2016 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Depressie

Sinds februari zijn er taperingstrips beschikbaar voor amitriptyline, dat met bijna 200.000 gebruikers op dit moment het meest gebruikte antidepressivum is in Nederland. Taperingstrips zijn een farmacotherapeutisch hulpmiddel waarmee op een veilige manier met een medicijn kan worden gestopt.

Taperingstrips: de Depressie Vereniging legt uit waarom dat nodig is

Bij medicijnen zoals antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen en antipsychotica kan plotseling stoppen of te snelle dosisverlaging tot grote problemen leiden. Patiënten kunnen zoveel last krijgen van onttrekkingsverschijnselen dat stoppen heel veel moeite kost of zelfs helemaal niet lukt.

Dit zorgt voor onnodig leed, verlaagt de kwaliteit van leven en leidt tot onnodig langdurig gebruik van medicijnen, tot extra medische en psychische zorg en tot hoge sociale en maatschappelijke kosten.

Taperingstrips bieden een oplossing voor dit probleem omdat ze het praktisch mogelijk maken om op een begrijpelijke manier in een zelfgekozen tempo in hele kleine stapjes veilig en verantwoord met een medicijn te stoppen, of om de dosis daarvan te verlagen. Ze stellen de patiënt in staat om samen met de arts te beslissen.

Dat vergroot de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt en bevordert therapietrouw.
Taperingstrip zijn een aanvulling op de reguliere behandeling en zijn alleen op recept verkrijgbaar. De voorschrijvende arts dient hiervoor gebruik te maken van het het bestelformulier, dat is te vinden op de pagina taperingstrips voorschrijven en bestellen.

Lees meer over de eerste ervaringen met taperingstrips.

Tags: